Schaffer News 3/2013

Verze pro tiskSend by email
V novém čísle Schaffer News 2013-3 naleznete informace o daňových dokladech a jejich uchovávání, o problematice interpretace bonusů a skont v agendě Národní účetní rady a dále o vybraných praktických aspektech týkajících se smluvní pokuty a úroku z prodlení.
pdfSchaffer News 3/2013 CZ.pdf