Schaffer News 3/2015

Verze pro tiskSend by email

V novém čísle Schaffer News 3/2015 naleznete informace o nově zavedeném zákoně o minimální mzdě ve Spolkové republice Německo, který s sebou přináší nejedno omezení pro mezinárodní dopravce a o novém pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení Zákona o daních z příjmů.

pdfSchafferNews_3-2015_CZ.pdf