Exekuce v budoucnu? Jednotnost exekučních dokumentů a splátkový kalendář pro dlužníky

Verze pro tiskSend by email
Dne 25.2.2016 zveřejnilo prezidium Exekutorské komory České republiky hlavní body programu, který bude prosazovat na legislativní úrovni. Jaké změny lze tedy do budoucna očekávat v exekučním řízení?
Obecně lze v návrzích Exekutorské komory sledovat dvě linie: zefektivnit exekuční řízení (například propojením exekučního a insolvenčního řízení, sjednocení vzhledu exekučních dokumentů aj.)a zlepšit ochranu dlužníků. Pokud Komora se svými návrhy uspěje, dlužníci budou těžit například z chráněného splátkového řízení vedeného soudním exekutorem. To znamená, že budou moci plnit svůj dluh (jedná se ale pouze o bagatelní pohledávky) pomocí splátkového kalendáře ještě před samotným započetím exekuce, a to bez souhlasu věřitele. Tímto by se mělo předejít situacím, kdy dlužník zaplatí za náklady exekučního řízení několikrát více než je hodnota jeho dluhu.