Schaffer news 062016

Verze pro tiskSend by email
+ 420 221 506 300
info@schaffer-partner.cz
NEWS červen 2016
Vážení čtenáři,

červen je měsíc, který má v našem pomyslném daňovém kalendáři výsadní postavení, neboť v tomto období „jede naše kancelář naplno“, aby pro Vás včas připravila daňová přiznání a účetní závěrky. Pevně věřím, že z Vašeho ohledu, tj. z pohledu klienta, je červen dobou o poznání milejší, protože je spojen se začátkem letního období, které bude pro většinu z Vás spojeno s alespoň krátkým časem oddechu v podobě dovolené. Než propadnete prázdninové náladě, doufám, že si najdete pár chvil pro přečtení našich Schaffer News. I v tomto vydání pro Vás máme zajímavé články ze světa daní a práva. Článek daňového oddělení Vás upozorní na změny právní úpravy týkající se obsahu přílohy k účetní závěrce. Právní oddělení se zase ve svém článku zaměřilo na problematiku použití viedozáznamů jako důkazních prostředků. Konečně krátké aktuality ze života naší kanceláře Vás přesvědčí o tom, že naše kancelář je nejen odborně na výši, ale že si zachovává i lidský přístup.

Děkujeme za Vaši stálou přízeň.
Váš Martin Felenda
Příloha k účetní závěrce - události po rozvahovém dni
Většina firem pracuje nyní na účetní uzávěrce za účetní období kalendářního roku 2015, proto si zatím nemusí všímat změn zákona o účetnictví, které s účinností od 1.1.2016 přinesla novela, přesto je vhodné se na změny připravit – týkají se totiž závěrky již za rok 2016.
Více informací
Ocenění pro Schaffer & Partner
Každý rok sestavuje prestižní magazín FOCUS-MONEY ve spolupráci s Evropským institutem pro daňové právo žebříček nejlepších německých daňových poradců. Jsme velice potěšeni, že kancelář Schaffer & Partner v Norimberku byla již opakovaně zvolena jako jedna z top firem daňového poradenství.
Více informací
Zahraniční okénko
V dnešním zahraničním okénku si Vám dovolujeme představit další z britských advokátních kanceláří, a to sice Mirkwood Evans Vincent, Solicitors. Jedná se o přední britskou advokátní kancelář se sídlem v Londýně, jejíž advokáti jsou vysoce kvalifikovaní experti v oblasti obchodního práva. Hlavními přednostmi této advokátní kanceláře jsou specializované právní služby poskytované v oblasti telekomunikací a technologií a dále v oblasti práva nemovitostí. O problematice využívání technologií v rámci zaměstnaneckého vztahu z pohledu britského práva pojednává rovněž článek paní Katherine Evans, partnerky Mirkwood Evans Vincent, Solicitors, který Vám může přiblížit přístup britského práva k monitorování zaměstnanců. Článek je k dispozici pouze v anglickém jazyce.
Více informací
Běháme pro děti
V neděli 8. 5. 2016 se 4 naši kolegové - Richard Gryga, Tomáš Krůl, Filip Tejmar a Jan Vokůrka zúčastnili štafetové soutěže Volkswagen Maratonu Praha.
Více informací
Použití videozáznamů z prostor k podnikání jako důkaz s ohledem na ochranu osobních údajů
V procesu dokazování v rámci civilního řízení se uplatňuje pravidlo, že za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci. Videozáznam z kamer umístěných v provozovně podnikatele lze však jako důkazní prostředek připustit jen za určitých okolností, a to zejména tehdy, není- li pořízen v rozporu s objektivními právními normami ochrany soukromí, osobnosti a ochraně osobních údajů.
Více informací
Spolupracujeme s
Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 506 300, fax: +420 221 506 301, e-mail: info@schaffer-partner.cz, www.schaffer-partner.cz.

V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení společnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na e-mail a do předmětu napište „NEZASÍLAT“