Schaffer news 102016

Verze pro tiskSend by email
+ 420 221 506 300
info@schaffer-partner.cz
NEWS Říjen 2016
Vážení čtenáři,

do Vašich e-mailových schránek se dostává aktuální číslo Schaffer News, které jako obvykle obsahuje zajímavé informace ze světa daní a práva jakož i krátké zprávy o aktivitách naší kanceláře. Při přípravě článků se vždy snažíme, aby zvolené téma reagovalo na často řešené dotazy z Vaší strany, příp. aby Vás článek informoval v dostatečném časovém předstihu o nové právní úpravě, která se dotýká většiny z Vás. Nejinak je tomu v tomto případě.
I v době ekonomické konjunktury nelze vyloučit, že Váš obchodní partner takzvaně „spadne do insolvence“. Mnozí z Vás, kteří se již s touto situací setkali, vědí, jaké finanční ztráty a podnikatelské riziko pro Vás může znamenat insolvence Vašeho obchodního partnera. V článku našeho právního týmu můžete naleznout informace, jakým způsobem lze významným finančním ztrátám alespoň částečně předejít adekvátní úpravou smluvní dokumentace.
Článek daňového týmu se zaměřuje na novou právní úpravu týkající se místní příslušnosti daní. Po přečtení článku se dozvíte, které všechny finanční úřady mohou ve vztahu k Vám provádět daňovou kontrolu. Další článek z oblasti daní reaguje na často řešenou problematiku slevy na dani na zaměstnance se zdravotním postižením.
Konečně za zmínku určitě stojí i aktivity naší kanceláře na mezinárodním poli v uplynulém období, kdy jsme se účastnili kongresu AGN a podíleli se na organizaci konference WIRAS v České republice.

Přejeme příjemné čtení!
Váš Martin Felenda
AGN World Congress 2016
v Dublinu
Managing partner společnosti Schaffer & Partner, pan Martin Felenda se v termínu 18. – 20.9. zúčastnil mezinárodního kongresu AGN International v Dublinu. Naše společnost je hrdým členem této mezinárodní sítě sdružující daňové poradce a poradenské firmy.
Více informací
Konference WIRAS Verbund v Praze
V termínu 19. – 20. 9. se v Praze konala mezinárodní konference sítě WIRAS Verbund International. Jako jedna z členských kanceláří jsme měli tu čest přivítat účastníky v naší kanceláři Schaffer & Partner a potažmo i v Praze.
Více informací
Ochrana práv při insolvenci obchodního partnera
V rámci běžného obchodního styku existuje celá řada transakcí, které jsou poměrně komplikované a v jejichž rámci je v sázce nemalá finanční částka. Už na počátku transakce je proto dobré myslet na riziko, že obchodní partner nebude moci dostát svým závazkům, a – zjednodušeně řečeno – dostane se do insolvence.
Více informací
Novinky v místní příslušnosti u správy daní
Máte sídlo v Praze, ale přijela daňová kontrola z Brna, Českých Budějovic či Plzně? Od července je to možné…Od 29. 7. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o Finanční správě ČR, jež s sebou, mimo jiné, přinesla změnu týkající se místní příslušnosti daňových subjektů při daňové kontrole.
Více informací
Slevy na dani na zaměstnance se zdravotním postižením
Podle zákona o daních z příjmů mají právnické a fyzické osoby, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, nárok uplatnit si slevu na dani. Otázkou ale zůstává, koho lze považovat jako osobu zdravotně postiženou? Definici tohoto termínu však v zákoně o daních z příjmů nenajdete a pro jeho objasnění je nezbytné se podívat do zákona o zaměstnanosti.
Více informací
Teribear hýbe Prahou
Ve středu 14. 9. 2016 se tým zaměstnanců Schaffer & Partner připojil k charitativní akci Teribear hýbe Prahou. Na Letné se konal v termínu 8. - 17. 9. již druhý ročník akce pořádané Nadací Terezy Maxové, která výtežek sportovního snažení daruje na pomoc znevýhodněným dětem.
Více informací
Zahraniční okénko
V dnešním zahraničním okénku si Vám dovolujeme představit naši partnerskou advokátní kancelář v Indii - společnost LexCounsel, Law Offices. Jedná se o advokátní kancelář orientující na poskytování špičkových právních služeb se specializací na podnikatelsky orientovaná právní odvětví jako obchodní právo, právo telekomunikací a mediální právo, pracovní právo, právo nemovitostí a další. Nespornou konkurenční výhodou této advokátní kanceláře je detailní znalost regulatoriky a praxe některých specifických průmyslových odvětvích (zejména IT, telekomunikace, média a další). LexCounsel, Law Offices tak může ve spolupráci s Schaffer & Partner zajistit vysokou kvalitu služeb poskytovaných podnikatelům, kteří se podílejí na česko-indické obchodní výměně, a to i ve specifických průmyslových odvětvích. Uvažuje-li Vaše společnost o spolupráci s indickou společností, může i Vás zajímat článek paní Seemy Jhingan, partnerky LexCounsel, který jsme vybrali pro účely představení této kanceláře a který pojednává o problematice vymahatelnosti často využívaného tzv. letter of intent podle indického práva. Článek je k dispozici pouze v anglickém jazyce.
Více informací
Spolupracujeme s
Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 506 300, fax: +420 221 506 301, e-mail: info@schaffer-partner.cz, www.schaffer-partner.cz.

V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení společnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na e-mail a do předmětu napište „NEZASÍLAT“