Schaffer news 122016

Verze pro tiskSend by email
+ 420 221 506 300
info@schaffer-partner.cz
NEWS prosinec 2016

Vážení čtenáři,

předvánoční hektické období je takzvaně na spadnutí. Mnozí z nás již začínají s výběrem vhodných vánočních dárků pro své blízké a snaží se uspořádat si své pracovní úkoly tak, aby mohli vánoční svátky prožít v klidném rodinném prostředí. Aby toho snad nebylo málo, je letošní předvánoční období zajímavé rovněž z právního a daňového pohledu, neboť s ním zákonodárci spojili účinnost řady nových právních předpisů – zmiňme zejména zákon o evidenci tržeb jakožto jednu z „vlajkových lodí“ současné vlády či nový zákon o spotřebitelském úvěru.

V současném čísle Schaffer News můžete jako obvykle naleznout zajímavé informace o aktuálních legislativních a jiných změnách, a to (doufejme) v maximálně srozumitelné formě. O současném fenoménu AirBNB právě ve vazbě na nyní turbulentně diskutovanou problematiku elektronické evidence tržeb pojednává článek daňového oddělení. Právní tým Vás zase ve svém článku seznámí s aktuálním revolučním judikátem Ústavního soudu, který zásadním způsobem mění dosavadní náhled na (ne)přípustnost souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru.

Závěrem si Vás dovolujeme informovat o nástupu nové kolegyně, paní Mei Zhou, která bude v rámci struktur Schaffer & Partner působit na pozici vedoucí Asia Desk. Neváhejte se na ni kdykoli obrátit s Vašimi poptávkami týkající se asijských trhů.

Přejeme příjemné čtení!

Váš Martin Felenda
Seminář „Efektivní obchod s Hongkongem a Čínou“

V rámci semináře „Efektivní obchod s Hongkongem a Čínou“ pořádaného Hongkong Trade Development Council (HKTDC) prezentovali mimo jiné i Aleš Eppinger a Eva Huclová.

Více informací
AirBNB a EET – voda a oheň?

Jak si jistě náš čtenář nemohl z přečetných zpráv v médiích nepovšimnout, uvedení EET do praxe se nezadržitelně a (pro mnohé naneštěstí) neodvolatelně blíží. Začneme rovnou tím, co Vás zajímá nejvíce – splňuje AirBNB rozhodná kritéria pro povinnost k EET?

Více informací
Souběh funkcí ve světle nového nálezu Ústavního soudu – může mít tedy jednatel pracovní smlouvu?

Nejvyšší soud ČR dosud zastával názor, že člen statutárního orgánu nemůže činnost, která přísluší statutárnímu orgánu, vykonávat v pracovním poměru, neboť tato činnost není druhem práce. Související pracovní smlouva je v takovém případě dle Nejvyššího soudu neplatná. Není ale vyloučeno, aby stejná osoba vykonávající funkci statutárního orgánu, vykonávala pro společnost v pracovním poměru jinou činnost odlišnou od činnosti, kterou vykonává statutární orgán.

Více informací
Mei Zhou novou vedoucí Asia Desku

Rádi bychom Vás informovali, že novou vedoucí Asia Desku se stala naše kolegyně Mei Zhou.

Mei Zhou studovala v letech 1992 až 1996 Mezinárodní zdanění v Číně a svá studia zakončila magisterským studiem na holandské Univerzitě v Maastrichtu v roce 2004. V období mezi svými studii a obzvláště po jejich ukončení využila Mei své znalosti marketingu v oblastech mezinárodního obchodu a mezikulturního managementu.

Více informací
Zahraniční okénko

V dnešním zahraničním okénku Vás s sebou vezmeme k naší partnerské advokátní kanceláři sídlící až na Dálném východě, a to konkrétně v Číně. Advokátní kancelář IPO Pang byla založena v roce 1990 v Šanghaji. Kancelář má rozsáhlé zkušenosti s mezinárodní klientelou, o čemž svědčí rovněž existence jejích poboček ve Spojených státech amerických. Kancelář IPO Pang se zaměřuje zejména na investory a podnikatele ze zahraničí, kterým pomáhá úspěšně vstoupit na čínský trh. Z odborného pohledu se tak kancelář IPO Pang specializuje zejména na zakládání společností a přeshraniční joint ventures, fúze a akvizice, právo přímých zahraničních investic, obecné obchodní a korporátní právo a související odvětví. Praktický a pro-klientský přístup kanceláře IPO Pang je patrný rovněž z námi vybraného článku pana Petera C. Panga, managing partnera, který shrnuje přehled základních bodů, které by si měl každý zahraniční investor a podnikatel ujasnit předtím, než začne podnikat v Číně. Článek je k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Více informací
Spolupracujeme s
Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 506 300, fax: +420 221 506 301, e-mail: info@schaffer-partner.cz, www.schaffer-partner.cz.

V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení společnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na e-mail a do předmětu napište „NEZASÍLAT“