Schaffer news 122016

Verze pro tiskSend by email
+ 420 221 506 300
info@schaffer-partner.cz
NEWS únor 2017

Vážení čtenáři,

první novoroční číslo Schaffer News je již tradičně spojeno s naším přáním, aby pro Vás byl rok 2017 plný podnikatelských i osobních úspěchů a abyste naše služby vyhledávali převážně v souvislosti s „příjemnými“ záležitostmi.

Rok 2017 je však významným milníkem rovněž pro naši poradenskou skupinu Schaffer & Partner. Je tomu totiž již 30 let, kdy byla v Norimberku založena kancelář Schaffer & Partner.

Pokud si kladete otázku, co čeká Vaši společnost v roce 2017 v daňové oblasti, většina z Vás již jistě zaznamenala informace o blížícím se termínu zavedení EET pro podnikatele v oblasti maloobchodu a velkoobchodu. Praktické a zajímavé poznatky týkající se implementace systému EET blíže rozvádí článek daňového týmu. V případě, že si stále „nevíte s EET rady“, jsou Vám plně k dispozici naši daňoví poradci.

Článek právního týmu reaguje především na naši praktickou zkušenost s výkonem zahraničního rozhodnutí v České republice. Často se totiž na nás klienti obrací s tím, že mají rozhodnutí zahraničního soudu, na základě kterého chtějí vést exekuci v České republice – a to nejen v situaci, kdy dlužník přesunul svoje aktivity z jiného státu. Článek právního týmu přehledně nastiňuje možnosti (a s tím spojená úskalí) v tak „jednoduché“ věci, jakou je exekuční řízení.

Konečně ani toto novoroční číslo Schaffer News není „ochuzeno“ o krátké zprávy o spolupráci naší kanceláře s našimi zahraničními kolegy – tentokrát velmi prakticky, z pohledu začínajícího podnikatele a na co na začátku nezapomínat.

Přejeme příjemné čtení!

Váš Martin Felenda
Leden, měsíc výsledků 2016 – roku nových zkratek ve slovníku podnikatele

Nestává se často, aby „běžný smrtelník“, tj. člověk obecný, zaměstnaný a nepodnikající, postřehl změny týkající se výhradně těch, kteří pracují „sami na sebe“. A přesto se to v roce 2016 podařilo. Tématem, které kromě hrozeb teroristických útoků na předvánočních trzích rozvlnilo stojaté vody jinak vcelku poklidného českého života, byla implementace systému Elektronické evidence tržeb, proslulého pod zkratkou EET.

Více informací
30. narozeniny Schaffer & Partner

V letošním roce slaví naše poradenská skupina výročí 30 let od svého vzniku (na českém trhu poskytujeme naše služby již 20 let). V roce 1987 byl položen „základní kámen“ pro vznik daňové, právní a účetní kanceláře Schaffer & Partner v Norimberku.

Více informací
Článek Liability of Directors

Ve spolupráci s našimi indickými kolegy vznikl článek “Liability of Directors”. Článek porovnává odpovědnost statutárních orgánů (jednatelů) a věnuje se rozdílům zakotveným v právní úpravě České republiky a Indie.

Více informací
Výkon cizozemského soudního rozhodnutí v České republice

Odmítá-li dlužník uhradit svůj peněžitý dluh, nezbývá věřiteli než domáhat se svých peněz pořadem práva. Jak ale naložit s cizím soudním rozhodnutím, které potřebujte v České republice vykonat? To se dozvíte v následujícím článku.

Více informací
Zahraniční okénko

Jedním z klíčových obchodních partnerů České republiky jsou Spojené státy americké. Není proto ojedinělým jevem, že mnoho českých podnikatelů po svých úspěších na českém a evropském trhu, zvažují rovněž vstup na americký trh. První z významných rozhodnutí, která takový český podnikatelů musí učinit je volba vhodné formy zastoupení na americkém trhu. Toto rozhodnutí je však  vhodné učinit až po právní poradě s odborníkem, který je schopen klientovi doporučit vhodnou právní formu na základě analýzy jeho individuálních potřeb (nejen s ohledem na složitost a různorodost amerického právního systému). V dnešním zahraničním okénku si Vám tak dovolujeme představit americkou advokátní kancelář Harrison Law, PLLC (http://harrisonlawaz.com/), se kterou spolupracujeme v rámci mezinárodní asociace IR Global a na kterou s důvěrou odkazujeme naše klienty, kteří zvažují vstup na americký trh. Kancelář Harrison Law, PLLC, se specializuje na poradenství v oblasti obchodního a korporátního práva, svěřenské fondy, stavební právo a v dalších podnikatelsky zaměřených odvětvích. V rámci představení kanceláře Harrison Law, PLLC, si Vás dovolujeme upozornit na článek zakladatele kanceláře, pana Matthew Harrisona, pojednávající o pěti skutečnostech, které by měl každý podnikatel zvážit před zahájením podnikání – návod je přitom natolik univerzální, že se při jeho využití zdaleka nemusíme omezovat jen na USA.

Více informací
Spolupracujeme s
Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 506 300, fax: +420 221 506 301, e-mail: info@schaffer-partner.cz, www.schaffer-partner.cz.

V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení společnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na e-mail a do předmětu napište „NEZASÍLAT“