Schaffer news 082017

Verze pro tiskSend by email
+ 420 221 506 300
info@schaffer-partner.cz
NEWS Srpen 2017

Vážení čtenáři,

nové „letní“ číslo Schaffer News, které právě zdárně doputovalo do Vašich e-mailových schránek, Vám přináší pravidelnou dávku článků z odvětví práva, daní a auditu sepsaných jednoduše stravitelnou formou.

Horké letní měsíce (pro některé nepředstavitelné bez funkční klimatizace) jsou zpravidla pro pánskou část našeho týmu spojeny též s jednou významnou událostí – zahájením 1. české fotbalové ligy, která pro sezónu 2017/2018 nese označení „HET liga 2017/18“. Zajímalo Vás někdy, jak na „práci“ fotbalistů a jiných sportovců pohlíží česká daňová regulace? Přečtěte si článek našeho daňového oddělení!

Letošní prázdninové období je spojeno také s jinou (sice méně) zábavnou, leč minimálně stejně významnou událostí, a to sice zásadní novelou insolvenčního zákona. Jedním z pojmů, který je v souvislosti s touto novelou často zmiňován, je pojem „mezera krytí“. Článek právního oddělení Vám přiblíží, co zavedení tohoto pojmu přinese do aktuální úpravy insolvenčního řízení.

Přejeme příjemné čtení a hezký zbytek letních prázdnin!

Váš Martin Felenda
Zavedení pojmu „mezera krytí“ v insolvenčním zákonu

Poslední novela insolvenčního zákona zavádí nový pojem „mezera krytí“, se kterým úzce souvisí položky ve výkazu stavu likvidity. V našem článku se dočtete o tom, co mezera krytí znamená pro insolvenční řízení a o detailech výkazu stavu likvidity.

Více informací
Je profesionální sportovec živnostník, nebo vykonává nezávislé povolání?

Nedávný spor mezi fotbalistou Davidem Lafatou a finančním úřadem, týkající se způsobu zdanění profesionálních sportovců (konkrétně kolektivních sportovců), vyvolal v daňovém světě velkou pozornost. Je povolání profesionálního sportovce nezávislým povoláním či živností?

Více informací
Zahraniční Okénko

V dnešním zahraničním okénku Vám představíme naši další partnerskou kancelář, a to poprvé kancelář sídlící na africkém kontinentu. V Kapském městě v Jihoafrické republice sídlí kancelář Gillan & Veldhuizen Law Firm, která se specializuje především na právní služby v oblasti obchodního, korporátního a občanského práva, včetně řešení podnikatelských sporů. Právě o řešení sporů, a to konkrétně smírčí cestou prostřednictvím tzv. mediace (kterou už nějakou dobu obdobně můžete znát též z českého prostředí) pojednává článek vedoucího partnera advokátní kanceláře, pana PJ. Veldhuizena, s názvem „Co je mediace?“.

Omlouváme se, ale článek je k dispozici pouze v anglickém jazyce.  

Více informací
Schaffer&Partner podporuje zahraniční studenty

Jsme hrdým partnerem projektu pro vzdělávání čínských studentů "Summer Law School", organizovaného "European Centre for Career Education". V pátek 4.srpna 2017 dva studenti, pan ZiXian Xu a pan Peng Yang, úspěšně dokončili stáž v naší společnosti. Měli jsme možnost shlédnout jejich zajímavé prezentace a zároveň oba studenty ocenit "Completion Certificates", za jejich vynikající výkony v Schaffer & Partner. Přejeme oběma studentům mnoho úspěchů v jejich profesním i osobním životě.

Spolupracujeme s
Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 506 300, fax: +420 221 506 301, e-mail: info@schaffer-partner.cz, www.schaffer-partner.cz.

V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení společnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na e-mail a do předmětu napište „NEZASÍLAT“