Schaffer News Říjen 2017

Verze pro tiskSend by email
+ 420 221 506 300
info@schaffer-partner.cz
NEWS Říjen 2017

Milí čtenáři,

s dalším ročním obdobím, hrajícím všemi barvami a provázeným padajícím listím, Vám přinášíme nové číslo Schaffer News přímo do Vašich e-mailových schránek. Necháme Vás krátce nahlédnout do světa daní i práva, očima našeho týmu.

S přípravou na chladnější dny mohou někteří zvažovat možnost koupi nemovitosti s teplem chrlícím krbem a možná ještě někteří dumají, zda má být DPH zahrnuto do základu daně z nabytí nemovitých věcí u ceny sjednané mezi kupujícím a prodávajícím či nikoliv. Článek připravený naším daňovým oddělením Vás navede na správnou cestu.

Mediální strašák jménem GDPR se na nás valí ze všech stran a do nabytí jeho účinnosti zbývá necelých 8 měsíců. Hrozí vysokými sankcemi, přemírou nabízených software a snižuje některým podnikatelům motivaci k novým obchodním směrům. Naše právní oddělení pro Vás připravilo článek, ve kterém se dozvíte, zda se Vás tato problematika týkat bude či se Vám obloukem vyhne.

Poklidné čtení přeje

Váš Martin Felenda
Strašák General Data Protection Regulation

Nová legislativa Evropské unie pod tajemnou zkratkou GDPR se na nás doslova valí ze všech stran. Mediální strašák v podobě dramatických sankcí, nabídky softwarů na zajištění implementace a obsáhlá úprava nových povinností jistě neunikla pozornosti ani Vám. Jak má být ale úprava promítnuta v praxi? Co vše musím splnit a dodržovat? Jaká jsou skutečná rizika?

Více informací
Má být cena sjednaná pro účely daně z nabytí nemovitých věcí stanovena v částce včetně nebo bez DPH?

Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu přinesl změnu v nahlížení na výši sjednané ceny s ohledem k DPH pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí. Nejvyšší správní soud se v daném případě zabýval otázkou, zda má být DPH zahrnuto do základu daně z nabytí nemovitých věcí u ceny sjednané mezi kupujícím a prodávajícím či nikoliv.

Více informací
Zahraniční okénko

Dnešní vydání Zahraničního okénka představí naši partnerskou kancelář ze Spojemného království, Colman Coyle Law, která sídlí v Londýně. Ve svém článku nás pan Dronfield seznamuje s pěti klíčovými aspekty, které, alespoň podle jeho profesních zkušeností, mají klienti tendenci přehlížet, když jej žádají o radu v oblasti akcionářských smluv. V případě, že takové dohody akcionáři uzavírají, měli by mít na paměti několik zásadních faktorů, mezi které pan Dronfield řadí informace ve smlouvě obsažené, specifikace a dodání zboží, právo spotřebitele na změnu názoru a potíže se zbožím jako takovým.

Více informací
Asia Desk se rozrůstá!

Kancelář Schaffer & Partner se neustále rozšiřuje o nové členy týmu – zatím posledním z nich je kolegyně Moon Yong, která přebírá pozici Head of Asia Desk a stává se tak neocenitelným přínosem pro Mei Zhou, se kterou jste již možná měli tu čest spolupracovat.

Po 13 letech v oboru rozvoje mezinárodního obchodu a obchodu mezi evropskými a asijskými státy, se Moon zaměřuje na aktivní podporu komunikace mezi partnery, organizuje obchodní schůzky a koordinuje komunikaci ohledně dotazů našich klientů na náš daňový, účetní a právní tým a na oddělení auditu.

Schaffer & Partner se zúčastnil sportovně - charitativní akce Teribear

Ve dnech 7. – 16. 9. 2017 se celý tým Schaffer & Partner zúčastnil charitativní sportovní události určené na pomoc znevýhodněným dětem a rodinám, zaštítěné Nadací Terezy Maxové dětem.

Program se konal poblíž Národního památníku v parku na vrchu Vítkov a za každý dosažený kilometr registrovaného účastníka věnovali partneři akce 50,- Kč na zvolený projekt podporovaný Nadací.

Během deseti dnů trvání akce naše kancelář společně ušla a uběhla celkem 356,4 Km a přispěla tak částkou 17.820,- Kč. Výtěžek se Schaffer & Partner rozhodl věnovat konkrétně projektu zaměřenému na pomoc týraným dětem.

Jsme hrdí na to, že jsme mohli být součástí této výjimečné akce a podpořit ty, kteří to potřebují nejvíce.

Více o akci Teribear
Spolupracujeme s
Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 506 300, fax: +420 221 506 301, e-mail: info@schaffer-partner.cz, www.schaffer-partner.cz.

V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení společnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na e-mail a do předmětu napište „NEZASÍLAT“