Schaffer News Prosinec 2017

Verze pro tiskSend by email
+ 420 221 506 300
info@schaffer-partner.cz
NEWS Prosinec 2017

Radostně vítané adventní období je takzvaně na spadnutí a mnozí se již soustředí na výběr těch nejlepších vánočních dárků, nápadité cukroví a domácí dekorace. Vedle těchto nezbytných každoročních povinností musí mnozí organizovat pracovní úkoly tak, aby mohli vánoční svátky prožít v klidném rodinném prostředí.

V aktuálním čísle Schaffer News naleznete zajímavé informace o aktuálních legislativních a daňových změnách, a to v maximálně srozumitelné formě. Daňové oddělení přispělo svým článkem o novele Směrnice OECD o převodních cenách a právní oddělení vám napoví, kdy je možné propustit zaměstnance pro porušení zákazu konkurence.

V Zahraničním okénku Vám představíme našeho partnera GRP Rainer LLP a článek pana Michaela Reinera o případu nekalé hospodářské soutěže. V neposlední řadě se s vámi podělíme o události v Číně, kde hrdě prezentujeme podnikatelské příležitosti ve střední a východní Evropě.

Váš Martin Felenda
Kdy je možné propustit zaměstnance pro porušení zákazu konkurence?

Zaměstnanci, který vykonává vedlejší výdělečnou činnost a konkuruje tak svému zaměstnavateli, může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr. Za jakých podmínek se však jedná o porušení zákazu konkurence? Nejvyšší soud se ve sporu o neplatnost výpovědi (netypicky) přiklonil na stranu zaměstnavatele a vymezil přitom rozsah zákonného zákazu konkurence.

Více informací
Novela Směrnice OECD o převodních cenách a aktualizované přehledy dle jednotlivých států

Novela Směrnice OECD o převodních cenách přináší nejen změny, ale i ucelená pravidla a doporučení pro správné nastavení cen mezi ekonomicky či personálně spojenými osobami. Směrnice může být nápomocná při sestavování dokumentace o převodních cenách, která je v posledních letech často předmětem kontroly správce daně.

Více informací
Zahraniční okénko

Poslední letošní zahraniční okénko Vám představí naši další partnerskou kancélář, která ačkoli sídlí v německém Kolíně nad Rýnem, má pobočky nejen v Německé spolkové Republice, ale i v Londýně a Singapuru. Michael Reiner, partner a výkonný ředitel kanceláře, se s námi podělí o své zkušenosti s jeho posledním případem z oblasti porušování zákona o nekalé konkurenci týkající se reklamy. Německý Spolkový soudní dvůr v daném případu rozhodl, že pokud je reklama “nabídkou ke koupi”, musí obsahovat veškeré, pro spotřebitele potřebné informace.

Anglická verze textu je k přečtení zde
Pozornost čínských investorů se zaměřuje na Střední a Východní Evropu

Martin Felenda, Šárka Gregorová a Aleš Eppinger podnikli pracovní cestu do Číny, aby místním subjektům představili investiční příležitosti v oblasti Střední a Východní Evropy. 

Na Světové konferenci AGN 2017 přednesl pan Martin Felenda svou úvodní řeč, v níž seznámil posluchače s možnostmi přímých zahraničních investic a obchodování v České republice. 

Šárka Gregorová a Aleš Eppinger spolu s vedoucí našeho Asia Desk, paní Moon Yong se zúčastnili veletrhu COIFAIR 2017 v Pekingu. Pan Eppinger zde označil region Střední a Východní Evropy jako vstupní bránu do Evropy, přiblížil investiční prostředí této oblasti a nastínil základní otázky klíčových daňových a právních nařízení pro zahraniční investory. 

Spolupracujeme s
Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 506 300, fax: +420 221 506 301, e-mail: info@schaffer-partner.cz, www.schaffer-partner.cz.

V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení společnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na e-mail a do předmětu napište „NEZASÍLAT“