Schaffer News únor 2018

Verze pro tiskSend by email
+ 420 221 506 300
info@schaffer-partner.cz
NEWS Únor 2018

Vážení čtenáři,

první letošní číslo Schaffer News Vám nabídne srozumitelnou analýzu témat, která aktuálně hýbou právním a daňovým děním v České republice.

Možná někteří z Vás zaregistrovali zprávu o rozsudku Soudního dvora Evropské unie ohledně tzv. dovolené pro OSVČ, která se po vánočních svátích objevila v řadě českých medií. Co nám vlastně tento judikát říká a zda se hrozí obdobné riziko překvalifikování spolupráce s OSVČ i u Vaší společnosti, to se dozvíte v článku našeho právního týmu.

Právní tým Vás rovněž seznámí s dalším současným fenoménem, kterým je evidence skutečných majitelů. Vzhledem k tomu, že zavedení evidence skutečných majitelů se dotkne všech právnických osob, neměli byste přehlédnout náš článek pojednávající o souvisejících povinnostech, které se nepochybně dotknou i Vaší společnosti.

Konečně v článku daňového týmu se dozvíte bližší informace o novém přístupu správce daně k uplatňování osvobození od DPH u služeb spojených s dovozem a vývozem zboží.

Přejeme příjemné čtení!

Váš Martin Felenda
Jak je to s dovolenou pro OSVČ?

V prosinci loňského roku se nám opět připomněla problematika tzv. švarcsystému, a to prostřednictvím rozhodnutí SDEU, v němž soud dovodil, že v daném konkrétním případě má OSVČ nárok na dovolenou. Může se toto rozhodnutí dotknout Vašich obchodních vztahů s OSVČ? Pokud ano, v jakých případech? A jedná se opravdu „jen“ o nárok na dovolenou? To vše se dozvíte v článku právního oddělení.

Více informací
DŮLEŽITÉ – NEPŘEHLÉDNĚTE: Nová povinnost právnických osob evidovat své skutečné majitele

Od 1. ledna 2018 přibyla právnickým osobám další nová povinnost, a to povinnost evidovat své skutečné majitele. Co se však skrývá pod pojmem „skutečný majitel“ právnické osoby a kdo jím je? V jakém rozsahu jsou právnické osoby povinny evidovat tuto skutečnost? Koho se tato povinnost bude týkat? A budou se skuteční majitelé i někam zapisovat? Odpovědi na uvedené dotazy můžete najít právě v článku našeho právního oddělení.

Více informací
Nový přístup správce daně k uplatňování osvobození od DPH u služeb spojených s dovozem a vývozem zboží

Na začátku nového roku Finanční správa zveřejnila stanovisko, dle kterého bude nezbytné hlouběji posuzovat služby přímo spojené s dovozem a vývozem zboží. Zmíněné služby budou posuzovány nejen z pohledu, zda se skutečně jedná o službu vázanou na dovoz a vývoz zboží, ale taktéž bude nezbytné sledovat, mezi jakými subjekty dané transakce je smluvní vztah a jak ve skutečnosti probíhá fakturace.

Více informací
Zahraniční okénko

První zahraniční okénko roku 2018 Vám představí našeho partnera, kancelář Farber Hass Hurley z jižní Kalifornie, ve Spojených státech amerických. Článek auditora a partnera kanceláře, Jeffa Hasse, na téma „Jak zvolit vhodnou formu podnikání“, tedy jedno z nejdůležitějších rozhodnutí při zahájení podnikatelských aktivit, které ale následně ovlivní řadu praktických aspektů při podnikání, Vás jistě obohatí o cenné informace. V jeho článku vysvětluje formy podnikání podle amerického práva, co je třeba zvážit i jaké jsou druhy podnikatelských subjektů.

Anglická verze článku je k dispozici zde.
Spolupracujeme s
Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 506 300, fax: +420 221 506 301, e-mail: info@schaffer-partner.cz, www.schaffer-partner.cz.

V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení společnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na e-mail a do předmětu napište „NEZASÍLAT“