Schaffer news duben 2018

Verze pro tiskSend by email
+ 420 221 506 300
info@schaffer-partner.cz
NEWS Duben 2018

Vážení čtenáři,

jaro je v plném proudu, přišly i (letos překvapivě brzy) slunečné teplé dny, a tak se usaďte na chvilku do stínu a přečtěte si nové vydání Schaffer News. V dubnovém vydání jsme se především zaměřili na aktuální problematiku GDPR. V článku daňového týmu „Co přinese General Data Protection Regulation („GDPR“)“ se dozvíte, jaké povinnosti čekají na správce údajů, a naopak jaká práva budou mít fyzické osoby. Další zajímavé informace o tomto nařízení si můžete přečíst v sekci „zahraniční okénko“.

Druhý neméně zajímavý článek „Odpovědnost statutárního orgánu vůči věřitelům společnosti“ sepsal právní tým. V minulém roce Nejvyšší soud posuzoval, za jakých podmínek se může věřitel domáhat náhrady škody v případě neuspokojení své pohledávky, kdy je už společnost v úpadku, a to přímo na členovi statutárního orgánu společnosti.

Přejeme příjemné čtení.

Váš Martin Felenda
Odpovědnost statutárního orgánu vůči věřitelům společnosti

Věřitel se může domáhat náhrady své pohledávky, kterou má za společností v úpadku, přímo na členovi statutárního orgánu společnosti, který v této funkci porušil své povinnosti. Musí ale pečlivě zvážit, jaký způsob vymožení svých práv zvolí.

Více informací
Co přinese General Data Protection Regulation („GDPR“)

GDPR je považováno za nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu dat na světě, který stanoví práva a povinnosti v oblasti nakládání s osobními údaji. Nařízení nicméně přináší i vysoké pokuty za porušení povinností, a proto by mu všichni měli věnovat zvýšenou pozornost.

Více informací
Zahraniční okénko

V aktuálním zahraničním okénku si Vám dovolujeme představit našeho partnera, kancelář gunnercooke, která má hlavní sídlo v Londýně. Spuštění nařízení GDPR se neúprosně blíží, a tak by se Vám určitě mohl hodit článek advokáta a partnera kanceláře, Shilpena Savaniho, na téma „Odpočítávání GDPR: nové pojmy a jejich implementace“. Tento článek se zabývá nejdůležitějšími nařízeními v souvislosti s GDPR. Autor článku zde popisuje kroky, které mohou společnosti podniknout, aby tyto nové nařízení stačily začlenit před datem implementace GDPR 25. května 2018.

Omlouváme se, ale článek je k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Více informací
Spolupracujeme s
Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 506 300, fax: +420 221 506 301, e-mail: info@schaffer-partner.cz, www.schaffer-partner.cz.

V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení společnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na e-mail a do předmětu napište „NEZASÍLAT“