Aktuality

Dohoda mezi podnikateli o tom, který soud bude spor rozhodovat – lze obsáhnout ve VOP?

Čtvrtek, 14. Červen 2018 - 14:27
V rámci soudních řízení ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti připouští zákon možnost, aby si podnikatelé písemně sjednali, který soud bude v dané záležitosti místně příslušný, tzv. dohodu o prorogaci. Výjimku z tohoto oprávnění představuje pouze přesně určený výčet řízení, u kterých zákon...

Změny v oblasti nemocenského pojištění pro rok 2018

Úterý, 12. Červen 2018 - 16:22
S účinností od 1. ledna 2018 vstoupila v platnost novela zákona v oblasti nemocenského pojištění. Tato novela přináší několik změn jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné. U zaměstnanců dochází k zvýšení vyměřovacího základu od 31. dne pracovní neschopnosti. Nově bude zaměstnanci náležet 66 % a od 61. dne pak 72 % denního...

Rodina Schaffer & Partner se v červnu rozrostla o dalšího člena

Čtvrtek, 7. Červen 2018 - 16:12
Vážení klienti, s potěšením Vám oznamujeme, že k 1.6. 2018 otevřela skupina Schaffer & Partner novou pobočku v Neumarktu (Německo). Hlavní kontaktní osobou je advokát Matthias Braun. Kontakty: Schaffer & Partner mbB Mühlstraße 3 92318 Neumarkt i.d.OPf. Německo Telefon +49 9181 46 291-0Fax +49 9181 46 291-10E-Mail nue@schaffer-...

Stanovisko Ministerstva financí k určení kategorie účetní jednotky nástupnické organizace u přeměn

Středa, 6. Červen 2018 - 16:30
Ministerstvo financí poskytlo Komoře auditorů České republiky stanovisko týkající se kategorizace účetní jednotky při přeměně. Jedná se např. o případy fúzí mikro účetní jednotky a velké nebo střední účetní jednotky, kdy v důsledku této fúze se nástupnickou společností stává mikro účetní jednotka. Ministerstvo financí ve své odpovědi uvádí, že...

DPH u nedoložených mank a škod z pohledu daně z příjmů

Úterý, 29. Květen 2018 - 15:07
Nedávno uzavřený koordinační výbor, který se zabýval otázkou daňové uznatelnosti nákladů vzniklých z titulu úpravy či vyrovnání nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u nedoložených mank a škod, nepřinesl bohužel příznivé závěry. Během loňského roku došlo k novelizaci zákona o DPH, ve které mimo jiné zákon stanoví povinnost plátci DPH snížit...

Evropský obchodní rejstřík umožňuje vyhledání informací o společnostech v celé Evropské unii

Čtvrtek, 24. Květen 2018 - 15:52
Evropský obchodní rejstřík (European Business Register – EBR) spojí národní obchodní rejstříky členských zemích a umožní tak bezplatné vyhledávání údajů o společnostech napříč státy. Systém umožňuje získat základní informace o všech kapitálových společnostech (tj. společnostech s ručením omezeným a akciových společnostech) v EU a zároveň...

„Superhrubá“ mzda nebude pravděpodobně zrušena ani v roce 2019

Středa, 23. Květen 2018 - 16:46
Daňový balíček, který vláda připravovala k platnosti od příštího roku, nebude obsahovat podle posledního vyjádření ministerstva financí zrušení superhrubé mzdy a s tím souvisejí úpravu sazeb daně z příjmů ze závislé činnosti. Návrh původně obsahoval zavedení progresivní sazby daně z příjmů ze závislé činnosti, a to ve výši 19 % a 24 % (z příjmů...

Pojďte s námi přispět na dobrou věc – Koloběh fashion show

Úterý, 22. Květen 2018 - 16:18
Schaffer & Partner podporuje zaměstnávání lidí s handicapem, a proto jsme se letos stali sponzory neziskové organizace Borůvka Praha o.p.s. Společně oslavíme jejich 20leté výročí v areálu Jedličkova ústavu, kde proběhne charitativní módní přehlídka s dražbou modelů. Přijďte i Vy a vydražte si svůj kousek z katalogu a přispějte na dobrou věc...

Ministerstvo spravedlnosti připravuje zavedení institutu hromadných žalob

Čtvrtek, 17. Květen 2018 - 14:29
Ministerstvo spravedlnosti pracuje na návrhu speciálního zákona, jenž by měl upravovat tzv. hromadné žaloby. Hromadné žaloby mají zjednodušit především procesní situaci spotřebitelů, kteří se mnohdy neodváží jít do soudního sporu s podnikatelem, a to zejména vůči velkým podnikům, jimž obvykle nečiní problém vynakládat vysoké částky za právní...

Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí uplyne na konci května

Úterý, 15. Květen 2018 - 16:49
Jako každý rok finanční správa již zahájila rozesílku informací ohledně placení daně z nemovitostí na rok 2018. Informaci o výši celkové daně spolu s příslušnými údaji o placení můžete obdržet následujícími způsoby: Bezplatnou daňovou složenkou; Datovou zprávou, pokud máte zřízenou datovou schránku; Emailem, pokud jste se přihlásili k získání...

Stránky