Aktuality

Změna právní úpravy předběžného opatření

Čtvrtek, 23. Listopad 2017 - 13:43
Od 30. září 2017 platí nová právní úprava týkající se předběžného opatření, která si klade za cíl zejména zamezit zneužívání tohoto institutu a implementovat závěry rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva. Podle dosavadní právní úpravy musel navrhovatel v případě podání návrhu na nařízení předběžného složit jistotu ve výši 10.000 Kč,...

Rozšíření příjmů ze závislé činnosti podléhající srážce daně

Úterý, 14. Listopad 2017 - 13:31
Novela zákona přijatá v polovině roku 2017 přinesla rozšíření definice příjmů ze závislé činnosti, které je možné považovat za samostatný základ daně a podléhají zdanění srážkovou daní.  Účinnost této změny je od 1.1.2018 a bude tak poprvé použita při zdanění příjmů ze závislé činnosti za leden 2018. Nově se za samostatný základ daně pro zdanění...

Aleš Eppinger představuje "CEE region - Vaše brána do Evropy!" na významné obchodní konferenci v Pekingu

Pondělí, 13. Listopad 2017 - 11:28
Zakládající partner a advokát, pan Aleš Eppinger, bude ve dnech 21.-22. listopadu přednášet na 9. ročníku Veletrhu zahraničních investic (China Overseas Investment Fair) v Národním kongresovém centru v Číně. Veletrh se uskuteční ve spolupráci s International Capacity Cooperation Forum a díky své jedinečnosti je tak významnou událostí pro čínské...

Záloha na náklady insolvenčního řízení ve světle novely insolvenčního zákona

Pátek, 10. Listopad 2017 - 10:50
Obsáhlá novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti 1. 7. 2017, přinesla změny i například v oblasti záloh na náklady insolvenčního řízení. Doposud platilo, že zálohu na náklady insolvenčního řízení ukládal navrhovatelům dle svého uvážení insolvenční soud, a to tehdy, bylo-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nebylo...

Česko-čínské obchodní fórum

Čtvrtek, 9. Listopad 2017 - 11:59
Partnerka a advokátka právního oddělení Schaffer & Partner, paní Šárka Gregorová, se společně s vedoucí Asia Desk, paní Moon Yong, dne 3. listopadu 2017 zúčastnily Česko-čínského obchodního fóra v prostorách Hospodářské komory České republiky. Akce byla spoluorganizována Hospodářskou komorou České republiky a Eastern and Central Europe Trade...

Změna DPH u mank a škod pro rok 2017

Úterý, 7. Listopad 2017 - 15:34
Blíží se čas fyzických inventur, a proto upozorňujeme na změnu vypořádání DPH u zjištěných mank a škod. Za manka a škody ve smyslu DPH se považuje majetek, u kterého došlo k jeho zničení, ztrátě či odcizení a tato skutečnost není plátcem řádně doložena tj. např. nebyly předepsány k úhradě odpovědné osobě, nebyly řešeny s pojišťovnou, s policií...

Aleš Eppinger představil na investičním semináři v Istanbulu investiční příležitosti v České republice

Pondělí, 6. Listopad 2017 - 12:35
Pan Aleš Eppinger, advokát a zakládající partner Schaffer & Partner Legal, plní zároveň funkci předsedy Česko-turecké smíšené obchodní komory (ČTSOK), kde díky svým zkušenostem v oblasti mezinárodního obchodu a českého práva poskytuje významnou podporu při expanzi českých a tureckých společností do zahraničí. ČTSOK ve spolupráci s organizací...

Martin Felenda přednese hlavní řeč na konferenci AGN World Conference 2017 v Bangkoku

Pátek, 3. Listopad 2017 - 16:32
Pan Martin Felenda, Managing partner, auditor a daňový poradce společnosti Schaffer & Partner, přednese hlavní projev na workshopu One Belt a One Road Initiative, který je součástí AGN World Conference 2017 konaného ve dnech 5. - 7. listopadu v hotelu Intercontinental Bangkok v Thajsku. One Belt and One Road Initiative je čínská moderní...

Hromadné žaloby i v ČR?

Čtvrtek, 2. Listopad 2017 - 11:55
Bankovní poplatky, praktiky mobilních operátorů, rozdílná kvalita potravin – ať už na tato témata máme názor jakýkoliv, je faktem, že mají jedno společné – jde o spory, kde proti jednomu velkému, silnému subjektu stojí velké množství osob, zpravidla spotřebitelů. Tito často na soudní řešení sporu zanevřou – výše jejich nároku může být totiž ve...

Schaffer News Říjen 2017

Úterý, 31. Říjen 2017 - 10:16
...

Stránky