Aktuality

Víte, kdo je „nespolehlivým zaměstnavatelem“?

Čtvrtek, 20. Červenec 2017 - 11:59
Poslanecká sněmovna definitivně schválila kontroverzní novelu cizineckého zákona. Novela přináší řadu novinek zejména pro cizince ze států mimo EU, kteří hodlají na území ČR dlouhodobě pobývat za účelem výkonu práce. Jedna z novinek se dotkne cizinců, kteří, aby v ČR mohli dlouhodobě pobývat a pracovat, žádají o zaměstnaneckou kartu. Ministerstvo...

Mají být všechna rozhodnutí českých soudů veřejně dostupná?

Čtvrtek, 20. Červenec 2017 - 11:39
V řadě evropských zemí již funguje systém publikace soudních rozhodnutí na internetu. To je také případ našich slovenských kolegů – na Slovensku je možné online vyhledat více než 2 milióny soudních rozhodnutí. Lidové noviny v rámci „Právního barometru“ zorganizovaly anketu, jíž se mimo jí účastnil i Schaffer&Partner, zda by v České republice...

Vyhlášení daňového balíčku je tady!

Pátek, 14. Červenec 2017 - 16:11
Dne 16. 6. 2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017/2018. Tato novela zákona byla schválena s účinností od 1. 4. 2017, avšak v praxi se bude uplatňovat výklad, podle kterého tento zákon nabývá účinnosti až k 1. 7. 2017. Novela zákona o dani z příjmů s sebou přináší pro celé...

Nové možnosti osvobození od DPH u podnikových školek

Úterý, 11. Červenec 2017 - 12:36
Od 1. 7. 2017 vstupuje v platnost osvobození dětských skupin a zařízení poskytujících péči o děti do 4 let u určitých organizací od daně z přidané hodnoty. Dosud platilo, že pokud chtěl zaměstnavatel provozovat školku, případně dětské jesle nebo mikrojesle, podléhaly příjmy z provozování těchto zařízení, nebyla-li zapsána ve školském rejstříku,...

Blíží se „tajné kontroly“ České obchodní inspekce?

Úterý, 4. Červenec 2017 - 10:58
Nad činností většiny českých podnikatelů vykonává svůj dozor Česká obchodní inspekce, a to z hlediska kontroly dodržování pravidel na úseku ochrany spotřebitele. Zjednodušeně řečeno, ČOI kontroluje, zda prodávané zboží a služby odpovídají tomu, co podnikatel uvádí a zda dané zboží a služby splňují požadavky stanovené právními předpisy (například...

Lepší ochrana pro osoby poškozené kartelovými dohodami

Středa, 28. Červen 2017 - 14:32
Poslanecká sněmovna počátkem června schválila návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Díky němu osoby, které byly poškozeny,  získají účinnější nástroje k ochraně se svých práv. Firmám se například zjednoduší možnost získat zpět ztrátu nebo ušlý zisk z nepřiměřeně nadsazených cen od dodavatelů jednajících podle zakázané...

Schaffer news 062017

Pondělí, 26. Červen 2017 - 13:39
...

Pravidla pro agenturní zaměstnávání budou přísnější

Pátek, 23. Červen 2017 - 9:28
Na podpis prezidenta čeká návrh zákona, jímž se mění zákon o zaměstnanosti a další související zákony, a to zejména zákoník práce či zákon o inspekci práce. Výše uvedená novela zákona o zaměstnanosti a dalších předpisů si klade za cíl zpřísnit podmínky agenturního zaměstnávání a zároveň postihnout subjekty, které se snaží právní úpravu v oblasti...

Rozšíření okruhu určení nového dopravního prostředku pro účely zákona o DPH

Čtvrtek, 22. Červen 2017 - 10:40
Součástí poslední novelizace zákona o DPH je též rozšíření definice nového dopravního prostředku z pohledu této daně. Nynější právní úprava považuje za nový dopravní prostředek vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích, loď či letadlo, a to za splnění určitých podmínek, jimiž jsou obsah válců nad 48 cm3 nebo výkon vyšší než 7,2 kW....

Investice do nemovitostí a jejich financování

Středa, 21. Červen 2017 - 16:41
Paní Zuzana Hrubá, partnerka Schaffer&Partner a daňová poradkyně a pan Filip Choutka, advokátní koncipient, odpověděli na otázky týkající se investic do nemovitostí a jejich financování v České republice, pro CBBL Network (Cross Border Business Lawyers), které shromažďuje německy mluvící právníky z celého světa. Tento příspěvek je prezentován...

Stránky