Efektivní, přínosný

Jméno: 
Ing. Svatava Lošťáková
Firma: 
LOSTAKS_Acounting professionals s.r.o.

Ačkoliv problematika Nového občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích je velmi rozsáhlá a v mnohém směru převratná, hodnotím oba semináře, kterých jsem se zúčastnila, velmi kladně a to jak co do obsahu a šíře sdělených informací, tak i co do vhodně zvolené interaktivní formy, kdy se  jednotliví účastníci aktivně zapojovali do řešení případových studií.

Takový způsob získávání nových poznatků považuji za velmi efektivní a přínosný pro uplatnění v praxi podnikatelských subjektů.

Ještě jednou děkuji a těším se na další setkání !