opět výborný workshop

Jméno: 
Julie Popelková
Firma: 
DHI
  1. Workshop byl velice přínosný, zúčastnila jsem se již druhého workshopu (přednášející Mgr. Junková) a oba byly na velmi vysoké úrovni.
  2. Měl jasnou strukturu, podklady a sdělené informace byly jasné a v HR praxi velmi dobře využitelné.
  3. Oceňuji nízký počet účastníků školení, prostor pro diskuzi a dotazy, jasné odpovědi a nastínění řešení, vše ve srozumitelné formě i  pro účastníky bez právního vzdělání.