Předsmluvní odpovědnost

Jméno: 
Ing. Aleš Kraus
Firma: 
ELCOM, a.s.

Nemám právnické vzdělání, proto se někdy orientuji déle v právnické terminologii, ať už psané nebo mluvené, nicméně Váš výklad byl pro mě srozumitelný a vysoce profesionální.

Modelové příklady mi přišly názorné, celkem odrážející dnešní situace, které nastávají a které prakticky řešíme, možná by stálo za to u některých nejtypičtějších příkladů se pozastavit a rozebrat ještě detailněji, různé varianty, co ještě může v daných případech nastat a jak se zachovat.

Workshop se mi líbil, přiznám se, že mi to v hlavě nastartovalo úvahy nad různými situacemi, co kdy, kde, jak se událo a jak jsem se zachoval a jak bych se zachoval nyní, čili mě to vyprovokovalo nad tím přemýšlet a zabývat se tím a na některé věci si „přijít sám“, myslím, že to je pro mě hlavní a splněný cíl, který mi workshop dal.  Cítil jsem včera při tomto malém počtu účastníků příjemnou přátelskou až „rodinnou atmosféru“. Prostředí, lidé kolem a atmosféra byla přátelská, mám z takto prožitého dne příjemný pocit.