Přeshraniční partneři – víte, jak správně upravit smlouvy?

Termín workhospu: 
Pátek, 21. Duben 2017
Čtvrtek, 11. Květen 2017
Přednášející: 
  • Význam dobře zpracované smluvní dokumentace se zahraničním partnerem.
  • Rizika nesprávné volby práva a příslušného soudu.
  • Návaznost smluvní dokumentace na zajišťovací a vymáhací právní instrumenty.

Přihláška

Workshop
Kontaktní osoba
Fakturační údaje

Reference

Workshop vřele doporučuji

"Workshop vřele doporučuji..interaktivní koncept, praktické ukázky, vstřícnost a profesionalita přednášejícího, jednoduše a srozumitelně zpracované materiály, perfektní atmosféra. To je pouze zlomek toho, co může člověk zažít na workshopu k NOZ v Schafferu. Je příjemné vidět, když někdo dělá něco s nadšením a rád se o to podělí i s ostatními"

Tomáš ŘíhaNWD Private Asset Management, a.s.
Předsmluvní odpovědnost

„Dne 8. října 2014 jsem se zúčastnil workshopu na téma „Předsmluvní odpovědnost“. Byl jsem velmi spokojen s připravenými podklady a se způsobem, jak byl workschop veden. Osobně nemám rád, když jsem zahlcen výklady znění jednotlivých §§ NOZ a kdy lektor poukazuje na značný rozsah změn s cílem prokázání stávající či budoucí potřeby specializovaných služeb. Mgr. Aleš Eppinger zvolil jinou cestu, směřující k objasnění filozofie NOZ. Na jednoduchých příkladech poukázal na nutné markanty k naplnění skutkové podstaty nesplnění informační povinnosti, vedení jednání „naoko“, neuzavření smlouvy a zneužití získaných informací. Tyto znalosti jsou pro obchodní praxi velmi důležité a napomáhají vyvarovat se i nevědomky chyb, které by mohly mít neblahé důsledky. Workschop jistě přispěl k mému právnímu vědomí a  domnívám se, že i v prostředí NOZ lze pokračovat v podnikání s užitím přiměřeně rozsáhlých právních služeb“.

Ing. František HýbnerČeskomoravská elektrotechnická asociace
profesionální workshop

Ještě jednou Vám děkuji za velmi přínosné dopoledne strávené ve Vaší kanceláři a pochopitelně i zároveň bych rád poděkoval za velmi profesionálně vedenou přednášku Vaším kolegou p.Mgr. Alešem Eppingerem, který je skutečně profesionál a takto si já osobně představuji vedenou prezentaci v kterémkoliv oboru..

Takže mohu zhodnotit velice stručně krátce celý workshop a to velice profesionální a obsahově naplněný o nedůležitější informace v tak složitém a komplikovaném zákonu,jakým bezpochyby NOZ je..Pochopitelně,že nelze v takto krátkém časovém úseku diskutovat všechna témata,ale díky i tištěnému průvodci je vše daleko jednodušší a přehlednější..

Josef LiehneJL REALITY
Zajímavý workshop

Workshop byl zajímavý, intenzívní a profesionální. Žádné rozvláčné mentorování, nýbrž velmi zhuštěná a přehledná prezentace podstatných ustanovení.

Ing. Bořivoj MinářContechin
workshop Změny pro podnikatele

Děkuji za velmi přínosný workshop! VG

Vincent GuillotECOMODULA s.r.o.
Nejkvalitnější workshop

Školení bylo nejkvalitnější, které jsem absolvoval. Všechny informace byly snadno pochopitelné, jasně a stručně podané. V brzké době se na Vás obrátím s prosbou o uspořádání školení pro RK.

Radomil HraběCentury 21Reality
Předsmluvní odpovědnost

Nemám právnické vzdělání, proto se někdy orientuji déle v právnické terminologii, ať už psané nebo mluvené, nicméně Váš výklad byl pro mě srozumitelný a vysoce profesionální.

Modelové příklady mi přišly názorné, celkem odrážející dnešní situace, které nastávají a které prakticky řešíme, možná by stálo za to u některých nejtypičtějších příkladů se pozastavit a rozebrat ještě detailněji, různé varianty, co ještě může v daných případech nastat a jak se zachovat.

Workshop se mi líbil, přiznám se, že mi to v hlavě nastartovalo úvahy nad různými situacemi, co kdy, kde, jak se událo a jak jsem se zachoval a jak bych se zachoval nyní, čili mě to vyprovokovalo nad tím přemýšlet a zabývat se tím a na některé věci si „přijít sám“, myslím, že to je pro mě hlavní a splněný cíl, který mi workshop dal.  Cítil jsem včera při tomto malém počtu účastníků příjemnou přátelskou až „rodinnou atmosféru“. Prostředí, lidé kolem a atmosféra byla přátelská, mám z takto prožitého dne příjemný pocit. 

Ing. Aleš KrausELCOM, a.s.
workshop - Předsmluvní odpovědnost

Děkuji panu doktoru Eppingerovi za velmi konstruktnivní workshop. Myška

Alexander MyškaLukas AK s.r.o.
pracovní právo

Dobrý den, účastí na workshopu ke změnám v pracovním právu od nového roku jsem se dozvěděl mnoho zajímavého... Již jsem přihlášen na další témata.

Hezký večer, J. Kotal

Jakub KotalGiSS s.r.o.
skvělý workshop

Dobrý den, s Vaším workshopem jsem byl velice spokojen, jen mne mrzelo, že jsem se díky vytíženosti nemohl zůčastnit společného oběda.

Velice mne překvapilo, jak srozumitelně a přehledně paní Junková workshop připravila a pojala a, myslím si, že celé téma přiblížila velice záživně.

David KarasDetektivní kancelář Davida Karase