Datové schránky – jak si usnadnit komunikaci

Termín workhospu: 
Čtvrtek, 27. Duben 2017
Úterý, 9. Květen 2017
Přednášející: 
  • Výhody komunikace prostřednictvím datových schránek.
  • Umíte využít všechny funkce datových schránek?
  • Víte o rizicích, která jsou s jejich používáním spojená?

Přihláška

Workshop
Kontaktní osoba
Fakturační údaje

Reference

opět výborný workshop
  1. Workshop byl velice přínosný, zúčastnila jsem se již druhého workshopu (přednášející Mgr. Junková) a oba byly na velmi vysoké úrovni.
  2. Měl jasnou strukturu, podklady a sdělené informace byly jasné a v HR praxi velmi dobře využitelné.
  3. Oceňuji nízký počet účastníků školení, prostor pro diskuzi a dotazy, jasné odpovědi a nastínění řešení, vše ve srozumitelné formě i  pro účastníky bez právního vzdělání.
Julie PopelkováDHI
profesionální workshop

Ještě jednou Vám děkuji za velmi přínosné dopoledne strávené ve Vaší kanceláři a pochopitelně i zároveň bych rád poděkoval za velmi profesionálně vedenou přednášku Vaším kolegou p.Mgr. Alešem Eppingerem, který je skutečně profesionál a takto si já osobně představuji vedenou prezentaci v kterémkoliv oboru..

Takže mohu zhodnotit velice stručně krátce celý workshop a to velice profesionální a obsahově naplněný o nedůležitější informace v tak složitém a komplikovaném zákonu,jakým bezpochyby NOZ je..Pochopitelně,že nelze v takto krátkém časovém úseku diskutovat všechna témata,ale díky i tištěnému průvodci je vše daleko jednodušší a přehlednější..

Josef LiehneJL REALITY
Předsmluvní odpovědnost - workshop

Mně se workshop velmi líbí. Je jasné, že se nikdo z posluchačů nestane odborníkem na danou problematiku, ale naučíme se znát(tušit), kde mohou být slabá místa a kde je tedy nutné se poradit.

K samotnému workshopu, přivítal bych více judikátů (pokud jsou k dispozici) a u názorných příkladů (pan Vopička a pan Čistý) složitější, kontroverznější problémy – je mi ale jasné, že právě ty větší složitosti nemusí být tak didaktické a bez chybějícího judikátu lze asi těžko predikovat budoucí rozhodovací praxi.

V každém případě: super :-)

Jan ProkšČeskomoravská elektrotechnická asociace
kvalitní workshop

Konzultační schůzku považuji za velmi přínosnou. V krátkém čase jsme byli schopni se soustředit na témata, která jsou pro mě aktuální a zajímavá. Konzultantka odpověděla fundovaně na všechny mé dotazy a potvrdila mi správnost našich postupů v případech, o kterých jsem měl pochybnosti.

Petr FišerUniCredit Leasing CZ, a.s.
nemovitosti

„Lektorka paní Dagmar Junková v rámci individuální konzultace velmi fundovaně reagovala na vybrané pasáže z oblasti nemovitostního práva po 1.1.2014.“

Milan RzepeckiMeinl Bank AG
Zajímavý workshop

Workshop byl zajímavý, intenzívní a profesionální. Žádné rozvláčné mentorování, nýbrž velmi zhuštěná a přehledná prezentace podstatných ustanovení.

Ing. Bořivoj MinářContechin
Poděkování

Dobrý den, měl jsem tu možnost se zůčastnit vašeho workshopu Společnost s ručením omezeným a chtěl bych moc poděkovat za profesionální výklad a zajímavé informace... S pozdravem, Tomáš Svoboda

Tomáš SvobodaAveria Ltd.
workshop - Předsmluvní odpovědnost

Děkuji panu doktoru Eppingerovi za velmi konstruktnivní workshop. Myška

Alexander MyškaLukas AK s.r.o.
Předsmluvní odpovědnost

„Dne 8. října 2014 jsem se zúčastnil workshopu na téma „Předsmluvní odpovědnost“. Byl jsem velmi spokojen s připravenými podklady a se způsobem, jak byl workschop veden. Osobně nemám rád, když jsem zahlcen výklady znění jednotlivých §§ NOZ a kdy lektor poukazuje na značný rozsah změn s cílem prokázání stávající či budoucí potřeby specializovaných služeb. Mgr. Aleš Eppinger zvolil jinou cestu, směřující k objasnění filozofie NOZ. Na jednoduchých příkladech poukázal na nutné markanty k naplnění skutkové podstaty nesplnění informační povinnosti, vedení jednání „naoko“, neuzavření smlouvy a zneužití získaných informací. Tyto znalosti jsou pro obchodní praxi velmi důležité a napomáhají vyvarovat se i nevědomky chyb, které by mohly mít neblahé důsledky. Workschop jistě přispěl k mému právnímu vědomí a  domnívám se, že i v prostředí NOZ lze pokračovat v podnikání s užitím přiměřeně rozsáhlých právních služeb“.

Ing. František HýbnerČeskomoravská elektrotechnická asociace
skvělý workshop

Dobrý den, s Vaším workshopem jsem byl velice spokojen, jen mne mrzelo, že jsem se díky vytíženosti nemohl zůčastnit společného oběda.

Velice mne překvapilo, jak srozumitelně a přehledně paní Junková workshop připravila a pojala a, myslím si, že celé téma přiblížila velice záživně.

David KarasDetektivní kancelář Davida Karase