Schaffer & Partner

Schaffer & Partner

Pražská kancelář skupiny Schaffer & Partner působí na českém trhu již od roku 1997 a jako jedna z mála mezinárodních kanceláří v České republice poskytuje komplexní služby zahrnující daňové, právní a podnikové poradenství a auditorské služby.

Korespondenčními jazyky v naší kanceláři v Praze jsou čeština, slovenština, němčina a angličtina.

více info

Představení společnosti: 

Jak na přecenění účtů časového rozlišení

Pondělí, 17. Září 2018 - 16:13
Národní účetní rada vydala dne 14.05.2018 novou interpretaci I-37 zabývající se otázkou, zda mají být zůstatky účtů časového rozlišení vyjádřených v cizí měně k datu účetní závěrky přepočítány...

Možnost snížení jednostranně započtené nepřiměřené smluvní pokuty soudem

Pondělí, 17. Září 2018 - 16:08
Nejvyšší soud se v jednom ze svých nedávných rozhodnutí (sp. zn. 31 Cdo 927/2016) vyjádřil k otázce, zda může soud v souladu s obchodním zákoníkem, i v souladu s novým občanským zákoníkem, snížit...

Akční plán EU navrhuje zjednodušení DPH pro malé a střední podniky

Pondělí, 17. Září 2018 - 16:00
Akční plán v oblasti DPH, jehož návrh přednesla Evropská komise v lednu 2018, se týká mimo jiné i zjednodušení pravidel pro malé a střední podniky s přeshraničními transakcemi. Podle nynějších...

Je rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze H-Systém selháním české justice?

Pondělí, 30. Červenec 2018 - 17:04
Rozhodnutí Nejvyššího soudu z minulého týdne, na jehož základě bylo rozhodnuto o povinnosti poškozených v kauze H-systém vyklidit nemovitosti, které si svépomocí dostavěli, vzbudilo mezi českou...

Aleš Eppinger okomentoval v ČT povolební směřování turecké ekonomiky

Středa, 27. Červen 2018 - 12:16
V přímém přenosu České televize dne 25. 6. 2018 odpovídal na otázky týkající se „Povolebního směřování turecké ekonomiky“ Mgr. Aleš Eppinger, předseda představenstva Česko-turecké smíšené obchodní...

Polovině trustů hrozí zrušení

Středa, 27. Červen 2018 - 12:13
V Lidových novinách byl v pondělí 25. června 2018 publikován článek zabývající se svěřeneckými fondy, a to konkrétně termínem 30. června 2018, kdy zanikne správa majetku svěřeneckých fondů, které...

Schaffer news - Vydání 4/2018

Úterý, 4. Září 2018 - 17:47
...

Novela zákona o investičních pobídkách: Od podpory montoven k inovacím

Středa, 29. Srpen 2018 - 12:07
Doposud bylo vždy primárním cílem investičních pobídek vytvoření nových pracovních míst a snížení nezaměstnanosti. S ohledem na stávající vysokou míru zaměstnanosti chce stát změnou zákona...

Za stejnou práci na stejném místě stejnou mzdu?

Středa, 29. Srpen 2018 - 12:01
Vyslaným pracovníkem se rozumí pracovník, kterého zaměstnavatel vyšle na území jiného členského státu na základě smlouvy uzavřené mezi jím (zaměstnavatelem) a stranou, pro kterou jsou služby určeny,...

Použití tajně pořízené nahrávky soudce v řízení o vyloučení soudce z důvodu podjatosti

Středa, 5. Září 2018 - 17:09
Ústavní soud se ve svém nedávném nálezu sp. zn. III. ÚS 4071/17, ze dne 31.07.2018, zabýval otázkou přípustnosti použití audio nahrávky soudkyně, jako důkazu v řízení o vyloučení soudkyně z důvodu...

Kdy je soudní řízení nepřiměřeně dlouhé?

Úterý, 21. Srpen 2018 - 11:19
Přetíženost českých soudů vede často až k situaci, kdy se délka řízení protáhne natolik, že se stává nepřiměřenou a pro zúčastněné strany neúnosnou. V takovém případě můžeme mluvit až o potlačení...

Řidič nemá povinnost zajistit připoutání spolujezdce bezpečnostním pásem, rozhodl Ústavní soud

Pátek, 11. Květen 2018 - 11:58
Ústavní soud se v nálezu sp. zn. II. ÚS 492/17, ze dne 17.04.2018 zabýval otázkou, zda řidič motorového vozidla má právní povinnost zajistit, aby dospělí spolujezdci použili bezpečností pás. Již na...

Partnerské společnosti

Spolupracujeme