Aktuality

Náklady za pronájem náhradního vozidla – co když je pojišťovna odmítne uhradit?

Úterý, 17. Září 2019 - 14:00
Každý z nás si snadno dovede představit situaci, kdy se v důsledku dopravní nehody stane naše vozidlo (dočasně) nepojízdným. Pojišťovny dnes standardně do havarijního pojištění zahrnují úhradu za pronájem náhradního vozidla. Ale co dělat, pokud pojišťovna odmítne náklady za pronájem uhradit? Takovou situací se v nedávné době zabýval i Ústavní...

Novela zákona o pobytu cizinců – migrační kvóty, mimořádná pracovní víza a integrační kurzy

Čtvrtek, 12. Září 2019 - 14:04
Pokud jste cizincem z nečlenského státu EU, zejména pokud hodláte v ČR pracovat či podnikat, či naopak pokud Vaše společnost hodlá zaměstnávat cizince či s nimi spolupracovat, pak by Vaší pozornosti neměla uniknout rozsáhlá novela zákona o pobytu cizinců. Její jednotlivé části budou nabývat účinnosti postupně, v období mezi 31.07.2019 až 31.07....

Jak na změnu účetního období?

Středa, 4. Září 2019 - 14:42
Plánujete ve firmě změnu účetního období z kalendářního na hospodářský rok? Změna účetního období je čistě na rozhodnutí společnosti a správce daně o ní nerozhoduje. Je nicméně nutné mu tuto plánovanou změnu oznámit ve stanoveném termínu. Správce daně je potřeba informovat o změně účetního období nejpozději 3 měsíce před plánovanou změnou nebo...

Ústavní soud k exekuci společného jmění manželů

Čtvrtek, 29. Srpen 2019 - 14:49
Ve svém nedávném nálezu dal Ústavní soud za pravdu stěžovatelce, která ústavní stížností brojila proti rozhodnutím obecných soudů. Ty zamítly její návrh na zastavení exekuce, která byla vedena na majetek manžela stěžovatelky. Exekučním příkazem byl však zablokován i bankovní účet stěžovatelky. Stěžovatelka vědoma si manželových dluhů ještě před...

Odůvodnění pozvánky na valnou hromadu

Středa, 28. Srpen 2019 - 16:40
K řádnému průběhu valné hromady je zapotřebí, aby byla nejprve v souladu se zákonem svolána. Požadavky na pozvánku, kterou se svolává valná hromada, se liší podle formy společnosti. Pokud je svolávána valná hromada společnosti s ručením omezeným, požadavky jsou z části mírnější. Naopak u akciové společnosti je celá řada předpokladů a striktních...

Zvýšení rodičovského příspěvku od 1.1.2020

Čtvrtek, 22. Srpen 2019 - 9:40
V červenci 2019 poslanci podpořili v prvním čtení zvýšení rodičovského příspěvku. Tento příspěvek podle návrhu vzroste ze současných 220 tis. Kč na 300 tis. Kč a bude se týkat rodin, které budou k 1.1.2020 rodičovský příspěvek čerpat. Rodinám dvojčat a vícerčat se rodičovský příspěvek zvýší ze současných 330 tis. na 450 tis. Kč. Podle tohoto...

Od 1. července 2019 došlo ke zrušení karenční doby a zároveň ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů o 0,2 %

Úterý, 13. Srpen 2019 - 12:47
Od 1.7.2019 došlo ke zrušení tzv. karenční doby a nemocní zaměstnanci tak dostanou vyplacenou náhradu i v prvních třech dnech nemoci. Tato změna má dopad na zaměstnavatele, kteří budou nově proplácet 10 pracovních dní nemoci namísto stávajících 7 dní. Jako kompenzaci zaměstnavatelů došlo současně ke snížení odvodu pojistného na nemocenské...

Peníze místo stravenek?

Úterý, 13. Srpen 2019 - 12:42
Dle aktuálně platné legislativy je možné využívat daňové zvýhodnění na stravné prakticky dvojím způsobem, a to tak, že zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje závodní stravování či poukázky na stravné (formou papírových tiketů či elektronických karet). Pro zaměstnavatele je daňově uznatelným nákladem 55 % ceny jídla či poskytnuté stravenky a...

Novela zákona EET

Úterý, 6. Srpen 2019 - 10:23
V červnu prošla 3. čtením novela zákona EET, jejímž hlavním obsahem je spuštění poslední vlny evidence tržeb a dále přeřazení některých dodání zboží resp. poskytnutí služeb do 10% sazby daně z přidané hodnoty. Původně předpokládaný start poslední vlny evidence tržeb k 1. červenci 2019 se odkládá. Předpokládá se, že senát, který se bude nyní...

Využití řádné účetní závěrky akciové společnosti jako podkladu pro rozdělení zisku v následujícím účetním období

Čtvrtek, 25. Červenec 2019 - 9:52
Za předchozí právní úpravy bylo judikaturou Nejvyššího soudu dovozeno, že šestiměsíční lhůta ke svolání řádné valné hromady počítaná od konce posledního účetního období, určuje zároveň poslední den použitelnosti řádné účetní závěrky, jako podkladu pro rozdělení zisku akciové společnosti. To v praxi znamenalo, že po uplynutí této lhůty již nebyly...

Stránky