Aktuality

Vyřeší novela občanského zákoníku problémy s předkupním právem ke garážovým stáním?

Pátek, 12. Červenec 2019 - 13:32
Garážové stání má dnes v mnoha lokalitách, ať již v přeplněných centrech měst či sídlištích s nedostatkem parkovacích míst, doslova cenu zlata. Pokud k některé bytové jednotce přísluší i garážové stání, podstatně to zvyšuje její hodnotu. Problémy však nastávají, pokud se vlastník rozhodne svou bytovou jednotku, včetně garážového stání, prodat....

Nový sazbový balíček aneb ceny alkoholu a cigaret opět porostou

Pátek, 12. Červenec 2019 - 13:29
Dne 1. 1. 2020 vstupuje v účinnost tzv. sazbový balíček Ministerstva financí. Balíček zákonů kromě jiných obsahuje zákon, který má na svědomí úpravu zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Tento zákon reaguje na vysoký růst dostupnosti návykových látek v České republice a na dlouhodobé volání Ministerstva zdravotnictví. Za...

Novela zákona o obchodních korporacích jako krok k ulehčení podnikatelům?

Pátek, 12. Červenec 2019 - 13:25
Poslanecká sněmovna v současné době projednává ve 2. čtení rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích, která vzbudila značný ohlas již v připomínkovém řízení, v němž bylo vzneseno několik stovek podnětů. Neméně vášnivá diskuze se nicméně očekává také na půdě Parlamentu České republiky. Jaké zásadní změny by tato novela mohla do českého...

Spolupráce ECCEDU a Schaffer & Partner úspěšně pokračuje

Úterý, 2. Červenec 2019 - 9:34
Právní tým skupiny Schaffer & Partner již několik let úzce spolupracuje s organizací ECCEDU (European Centre for Career Education), která každoročně pořádá vzdělávací programy pro studenty z celého světa, zejména však se zaměřením na čínské studenty. Dne 18. 6. 2019 Aleš Eppinger, advokát a partner naší advokátní kanceláře, v rámci právního...

Nezaplacení daňové povinnosti včas se prodraží

Úterý, 2. Červenec 2019 - 9:30
Česká národní banka zvýšila již na začátku května 2019 úrokové sazby. Zvýšení dvoutýdenní reposazby vyhlašované ČNB se od 1. 7. 2019 promítne do výpočtu úroku z prodlení.  Zjednodušeně řečeno, úrok z prodlení finanční úřad předepíše daňovému subjektu v případě, že včas nezaplatí svoji daňovou povinnost. Procentuální sazba úroku z prodlení se...

Zákon o zpracování osobních údajů ve vazbě na GDPR s ohledem na přestupky a sankce

Čtvrtek, 20. Červen 2019 - 17:06
Přijetím zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, došlo k řadě změn v oblasti přestupků. Za nejvýznamnější považujeme a níže uvádíme tyto: limitace horní hranice pokut, které jsou ukládány veřejným subjektům a orgánům veřejné moci, limitace uložené pokuty s ohledem na zpracování osobních údajů za účelem předcházení,...

ZJEDNODUŠENÍ A ELEKTRONIZACE DANÍ – priorita ministerstva financí

Pondělí, 10. Červen 2019 - 15:39
Dne 21.5.2019 zaslalo Ministerstvo financí do připomínkového řízení novelu daňového řádu, která má za cíl zjednodušení a elektronizaci správy daní. Znamená to, že prostřednictvím portálu Ministerstva financí „Moje daně“ bude moci většina poplatníků v blízké budoucnosti podat daňové přiznání bez čekání na úřadech. Díky novele by se měl daňový...

Jak na výpočet zálohy ze závislé činnosti u zaměstnanců podléhající zahraničnímu sociálnímu systému

Pondělí, 10. Červen 2019 - 15:35
Jak jsme Vás již informovali, od 1. ledna 2019 došlo ke změně výpočtu dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců, kteří podléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění ve státě EU/EHP nebo Švýcarska. Nově se do superhrubé mzdy u těchto zaměstnanců zahrnuje nikoliv hypotetická výše pojistného, ale výše skutečně odvedeného...

Jak na stravenky po novele DPH 2019

Středa, 29. Květen 2019 - 16:23
Koordinační výbor z května tohoto roku přinesl závěry týkající se posuzování stravenek ve světle novely DPH účinné od 1.4.2019 KOOV potvrdil, že na stravenku je nutné nahlížet z pohledu DPH jako na poukázku. Bude tedy nutné zkoumat u vydavatele stravenek, zda se jedná dle smluvních podmínek o poukázku jednoúčelovou nebo víceúčelovou. U stravenek...

Ústavní soud usnadnil legalizaci pobytu rodinných příslušníků občanů ČR

Středa, 29. Květen 2019 - 16:18
Dle novely zákona o pobytu cizinců z roku 2017 platilo, že podá-li žádost o přechodný či trvalý pobyt rodinný příslušník občana ČR, který na území pobývá bez platného pobytového povolení či pokud mu byl udělen tzv. výjezdní příkaz, pak muselo Ministerstvo vnitra řízení o žádosti cizince bez dalšího zastavit. To fakticky znamenalo, že cizinec...

Stránky