Aktuality

Odesílání poštovních datových zpráv je nyní zdarma

Čtvrtek, 26. Březen 2020 - 10:00
Po dobu nouzového stavu mohou všichni uživatelé datových schránek využít odesílání důležité korespondence mezi uživateli DS zcela zdarma. Ve standardním režimu je na rozdíl od komunikace s orgány veřejné moci tato služba zpoplatněna, i když cenově zvýhodněna oproti standardním poštovním zásilkám. Abyste mohli využít tuto bezpečnou a on-line...

Cizincům se zjednoduší změna zaměstnavatele

Čtvrtek, 26. Březen 2020 - 9:52
Dne 20.03.2020 nabyly účinnosti nová pravidla, které zjednodušují nositelům zaměstnaneckých a modrých karet změnu zaměstnavatele. Prozatím je jejich účinnost stanovena do konce trvání nouzového stavu, tedy přinejmenším do 12.04.2020. Zatímco dříve platilo, že nositel zaměstnanecké karty mohl změnit zaměstnavatele až po 6 měsících pobytu v ČR,...

Rozhodnutí ke zmírnění opatření Koronaviru

Pátek, 20. Březen 2020 - 12:17
Ministerstvo financí zveřejnilo Rozhodnutí, které by mělo zmírnit negativní dopady daňových poplatníků v souvislosti s vládními opatřeními Koronaviru. Rozhodnutí zachovává veškeré lhůty pro podání daňových přiznání (DPH i daně z příjmů právnických i fyzických osob) v původních termínech. V případě pozdních podání a plateb budou daňovému subjektu...

Koronavirus a praktické informace pro cizince (víza, pobyty, přechody hranic)

Čtvrtek, 19. Březen 2020 - 10:54
Nařízení nouzového stavu a s tím související omezení se ve velké míře dotknou i cizích státních příslušníků a jejich pobytu na území ČR. Přinášíme proto stručné shrnutí nových pravidel, která budou relevantní pro řadu cizinců. Tato opatření nabyla účinnosti dne 16.03 a prozatím není jasné, jak dlouho zůstanou v platnosti. Cizinci, kteří již mají...

Úprava dvojího zdanění s Tchaj-wanem

Pondělí, 16. Březen 2020 - 10:14
I přes fakticky probíhající a nezanedbatelné hospodářské styky mezi českými a tchaj-wanskými subjekty doposud nebyla mezi Českou republikou a Tchaj-wanem upravena otázka dvojího zdanění českých a tchaj-wanských daňových rezidentů, resp. otázka zamezení dvojímu zdanění. Česká republika se tak rozhodla tuto situaci řešit, nemohla však zvolit...

Jak správně na zdanění odměny jednatele společnosti

Pátek, 13. Březen 2020 - 8:36
Víte, že pokud máte uzavřenou smlouvu o výkonu funkce s jednatelem, daňovým nerezidentem České republiky, nepodléhá jeho zdanění měsíční zálohové dani? Na jaké další výjimky je potřeba si dát pozor u jednatelů cizinců? Právní úprava výkonu funkce jednatele Jednatel společnosti se podle českého práva vždy považuje za člena statutárního orgánu....

Myslíte, že nepotřebujete smlouvu písemně?

Pátek, 13. Březen 2020 - 8:32
Občanský zákoník plně respektuje smluvní volnost a ponechává na stranách, zda sjednají smlouvu, s kým ji sjednají, v jaké formě (není-li forma předepsána) a s jakým obsahem. Obvykle záleží tedy na vůli stran, v jaké formě smlouvu uzavřou, jestli písemně či ústně. Zákonem stanovená písemná forma je předepsána jen pro některá jednání, a to taková,...

Koronavirus a pracovněprávní opatření

Čtvrtek, 5. Březen 2020 - 12:51
V souvislosti se šířením koronaviru vydalo MPSV informaci, jaké jsou povinnosti a práva zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti s pracovním poměrem. Níže přinášíme stručné shrnutí podstatných bodů, jak je možné se v jednotlivých situacích zachovat: I. Opatření, kdy zaměstnanci karanténa nařízena není Pokud se zaměstnanec vrátí z oblasti,...

Brexit a evropský systém DPH

Úterý, 25. Únor 2020 - 14:28
K poslednímu lednu má po dlouhém období nejistoty Evropská unie o jednoho člena méně. V souvislosti s ukončením členství Velké Británie v Evropské unii vyvstaly zejména v oblasti DPH mnohé důležité otázky. Po dobu přechodného období tedy do 31.12.2020 jsou i nadále aplikována níže uvedená ustanovení. Systém DPH bude minimálně do 31. 12. 2020...

Zákon o realitním zprostředkování: Více kvality a transparentnosti

Úterý, 18. Únor 2020 - 9:44
Na přelomu února a března 2020 nabude účinnosti zákon o realitním zprostředkování, jehož cílem je zpřísnit státní regulaci v tomto sektoru a tím přispět k vyšší transparentnosti a kvalitě poskytovaných služeb. Zbystřit by však měli nejen realitní makléři – zákon totiž jako realitního zprostředkovatele chápe poměrně široký okruh osob, který...

Stránky