Aktuality

Změny v kontrolním hlášení

Čtvrtek, 23. Květen 2019 - 16:52
Od 1. 4. 2019, resp. od 1. 10. 2019 dochází k drobným změnám v kontrolním hlášení. Tyto změny souvisejí se zrušením ustanovení § 44 zákona o DPH platného do 31. 3. 2019, který se týkal oprav výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a novelizací ustanovení § 46 a násl. zákona o DPH, který je rozšířen o možnosti opravy základu daně a...

Je možné sjednat konkurenční doložku i na výdělečnou činnost, která není shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele?

Čtvrtek, 23. Květen 2019 - 16:48
Je obecně známo, že zaměstnavatel zavázat zaměstnance, aby se po určitou dobu (nejdéle 1 rok po ukončení pracovního poměru) zdržel výkonu výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti původního zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu. V souvislosti s tím je však třeba vyvrátit mýtus, že zaměstnance lze omezit pouze v...

Spuštění eNeschopenky od 1.1.2020

Úterý, 21. Květen 2019 - 10:55
Česká správa sociálního zabezpečení od 1.1.2020 spustí elektronickou neschopenku „eNeschopenku“, což bude v nemocenském pojištění představovat zásadní zjednodušení komunikace mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli. Zjednodušení se týká především formy předávání informace o dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance jak samotné České správě...

Náklady na pohonné hmoty u služebního vozidla poskytnutého pro soukromé účely

Středa, 15. Květen 2019 - 15:32
Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro soukromou potřebu, je nezbytné, aby bylo právo zaměstnance na soukromé užití služebního vozu právně podloženo - např. písemnou dohodou o možnosti využívat bezplatně určité vozidlo i pro soukromé účely.  Zaměstnanci mají povinnost vést přesnou evidenci jízd, a to zejména: datum...

Nová povinnost oznamovat i osvobozené příjmy

Úterý, 7. Květen 2019 - 15:33
V rámci tzv. daňového balíčku 2019 došlo k rozšíření oznamovací povinnosti týkající se příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům, na které se vztahuje srážková daň. Plátce je nově povinen správci daně oznámit i výplatu příjmů, které jsou v České republice osvobozeny od daně z příjmů nebo nejsou předmětem zdanění v ...

Pozvánka na seminář AML (Anti Money Laundering) - nové otázky – 6. 6. 2019

Pátek, 26. Duben 2019 - 11:50
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na seminář „AML (Anti Money Laundering) - nové otázky“ pořádaný společností Business Continuity s.r.o., která vytváří a realizuje vzdělávací programy a poskytuje poradenské služby. Jedním z přednášejících bude Aleš Eppinger, advokát a partner Schaffer & Partner Legal. Protože se Aleš dlouhodobě věnuje...

Český zákon o zpracování osobních údajů konečně schválen

Středa, 24. Duben 2019 - 11:04
Téměř po roce od účinnosti nařízení GDPR byl Parlamentem ČR schválen adaptační zákon o zpracování osobních údajů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vzhledem k tomu, že evropské nařízení GDPR má přímé účinky, což znamená, že práva a povinnosti z něj vyplývající jsou přímo závazná i pro...

Může společník dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, které bylo přijato předtím, než se stal společníkem?

Úterý, 9. Duben 2019 - 16:07
Zákon o obchodních korporacích poskytuje společníkům přehlasovaným na valné hromadě právo dovolávat se neplatnosti takového usnesení. Důvodem pro vyslovení neplatnosti usnesení pak může být jeho rozpor s právními předpisy, společenskou smlouvou společnosti nebo rozpor s dobrými mravy. V praxi se můžeme setkat se situací, kdy dojde k odhlasování...

Zadržování části nesporné části nadměrného odpočtu DPH je protiústavní

Úterý, 9. Duben 2019 - 11:21
Ústavní soud ve svém nedávném rozhodnutí zvrátil dosavadní praxi Nejvyššího správního soudu, když ve svém nálezu uvedl, že zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH je porušením vlastnického práva. V daném případě správce daně po dobu trvání několikaleté kontroly zadržoval celou částku nadměrného odpočtu DPH vztahující se ke všem...

Změna splatnosti záloh na sociální pojištění v roce 2019 pro OSVČ

Středa, 3. Duben 2019 - 17:20
Možná již mnozí zaregistrovali, že u sociálního pojištění osob samostatně výdělečně činných došlo ke změně splatnosti záloh pojistného na důchodové a nemocenské pojištění. Zatímco v roce 2018 byly zálohy na toto pojištění splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce, v roce 2019 platí, že zálohy jsou splatné vždy v kalendářním měsíci, ke kterému...

Stránky