Aktuality

Schaffer news - Vydání 2/2019

Středa, 29. Květen 2019 - 16:37
...

Varování před používáním vzorů smluv z internetu a podomácku sepsaných smluv

Čtvrtek, 23. Květen 2019 - 17:03
Při sepisování smluv pro své klienty vychází řada advokátů ze svých vlastních vzorů, které vyvinuli a zdokonalili během své dlouholeté praxe. I proto se vyplatí investovat peníze a čas a svěřit vypracování vašich soukromých či obchodních smluv advokátovi, namísto nákupu nebo stažení vzoru z internetu nebo dokonce sepsání smlouvy vlastními silami...

Daňový balíček 2019 vyhlášen ve Sbírce zákonů

Čtvrtek, 23. Květen 2019 - 16:59
Dne 27.3.2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č.  80/2019 představující soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Zákon nabývá účinnosti 1.4.2019. V první části Vám přinášíme přehled hlavních změn týkající se daně z příjmů. Změna výše příjmu ze závislé činnosti...

Nová právní úprava ochranných známek po téměř 15 letech

Čtvrtek, 23. Květen 2019 - 16:57
Novelou, která je účinná od 1.1.2019, došlo ke změně české právní úpravy v oblasti ochranných známek. Zákonodárce tím reflektoval evropskou směrnici. Mezi nejvýznamnější změny v oblasti ochranných známek patří zejména tyto: ochrannou známkou může být i jakékoliv označení, které není způsobilé grafického znázornění (tj. ochranná známka pohybová,...

Změna v základu daně z příjmů u zahraničních zaměstnanců

Čtvrtek, 7. Březen 2019 - 17:00
Příchod nového roku s sebou nepřinesl zatím příliš mnoho legislativních změn týkajících se daně z příjmů, ty nám přinese stále projednávaný daňový balíček 2019. Nicméně bychom Vás v tomto článku rádi seznámili s jednou důležitou změnou, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2019. Ještě v prosinci loňského roku stihl pan prezident schválit novelu,...

Sjednání místní příslušnosti soudu v obchodních podmínkách

Čtvrtek, 7. Březen 2019 - 16:59
Dle občanského soudního řádu se mohou účastníci řízení ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. Standardně je tato tzv. prorogační dohoda sjednávána přímo v textu smlouvy tak, že pro řešení...

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období

Pátek, 14. Prosinec 2018 - 10:04
Přestože §104 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty je poměrně jednoznačný a je v zákoně již dlouho, přístup správců daně v jeho aplikaci byl rozdílný. Sjednocenému postupu by mohl tak napomoci KOOV uzavřený v květnu tohoto roku. V květnu 2018 byl uzavřen koordinační výbor 521/02.05.18, který se zabýval aplikací ustanovení §104 zákona č....

POZOR na soulad údajů v obchodním rejstříku – aneb strašák jménem soudem nařízená likvidace

Pátek, 14. Prosinec 2018 - 9:56
Občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o veřejných rejstřících právnických obsahuje řadu ustanovení o možnosti tzv. nuceného a nenávratného zrušení právnické osoby s likvidací rejstříkovým soudem, a to za předpokladu, že právnická osoba nebude řádně plnit povinnosti, které jí tyto výše zmíněné zákony ukládají, a na následnou...

Jak na poukazy a poukázky v roce 2019?

Středa, 7. Listopad 2018 - 10:20
Navrhovaná novela zákona o DPH transponuje změny směrnice Rady EU 2016/1065, která vstoupí v platnost v lednu 2019 a stanoví mimo jiné nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty na různé typy poukazů. Do současné doby tato oblast nebyla ve směrnici o dani z přidané hodnoty specificky upravena. Novela vymezuje definici...

Bezplatný zápis do evidence údajů o skutečných majitelích - jen do konce roku 2018

Čtvrtek, 25. Říjen 2018 - 17:05
Právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenské fondy zapsaného do evidence svěřenských fondů mají od ledna 2018 povinnost uvádět své skutečné majitele v nově zřízené Evidenci. Zmiňovaná povinnost se dotýká nejen obchodních korporací a svěřenských fondů, ale také spolků, nadací, ústavů, náboženských společností a dalších právnických...

Stránky