Aktuality

Aleš Eppinger, předseda představenstva ČTSOK, navštívil Velvyslanectví Turecké republiky v Praze

Úterý, 3. Prosinec 2019 - 16:46
V pondělí 2.12.2019 navštívil Aleš Eppinger, předseda představenstva ČTSOK, a advokát a partner Schaffer & Partner Legal velvyslance Turecké republiky v České republice, pana Egemena Bağışe. Na oficiálním setkání vedeném v přátelské atmosféře byly projednány investiční příležitosti a konkrétní projekty, které mají za cíl zvýšit vzájemnou...

Pozor na „bonus za nemarodění“, hrozí za něj pokuta

Pátek, 29. Listopad 2019 - 11:17
Řada českých společností svým zaměstnancům nabízí finanční bonusy za to, že během předem určeného období nemají žádné absence z důvodu nemoci či návštěvy lékaře. Typicky tyto příspěvky činí 200–500 Kč měsíčně. Popularita těchto bonusů navíc narostla v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby. Zaměstnavatelé se však udělováním tohoto bonusu...

Změny v zahraničním stravném pro rok 2020

Pátek, 29. Listopad 2019 - 11:10
Ministerstvo financí každý rok stanovuje formou vyhlášky základní sazby zahraničního stravného. V druhé polovině listopadu byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška, jež stanovuje zahraniční stravné pro rok 2020. Od 1. 1. 2020 tak dochází ke zvýšení sazeb u 23 zemí celého světa. Jako příklad zemí, kde došlo k navýšení zahraničního stravného, lze...

Nový zákon o prověřování zahraničních investic

Pátek, 29. Listopad 2019 - 11:06
V dubnu 2019 vstoupilo v platnost nařízení EU o prověřování zahraničních investic, jehož hlavním cílem je vytvořit napříč EU jednotný rámec pro prověřování přímých zahraničních investic plynoucích ze zemí mimo EU. V České republice dosud absentuje kontrolní mechanismus pro prověřování přímých zahraničních investic. To se má však změnit s novou...

Novela daňového řádu – 2. část

Pátek, 29. Listopad 2019 - 10:56
Nedávno jsme vás informovali o probíhajícím schvalování novely daňového řádu. Vzhledem k její rozsáhlosti stojí za to ji věnovat větší pozornost, a proto přinášíme přehled dalších změn, které se novely dotýkají.   Jednou z nich je zavedení zálohy na daňový odpočet. Jedná se v podstatě o vrácení té části nadměrného odpočtu, kterou správce daně...

Pozor – Zápis konečného uživatele výhod (skutečného majitele) na Slovensku bez sankcí jen do konce roku 2019

Čtvrtek, 28. Listopad 2019 - 10:28
Pro společnosti sídlící na Slovensku stejně jako v ČR vznikla nová povinnost zapsat do obchodního rejstříku tzv. konečného uživatele výhod – slovenské společnosti vše musí stihnout do konce roku 2019. Návrh na zápis údajů o konečném uživateli výhod je nutné podat na příslušný rejstříkový soud do 31. 12. 2019. V případě, že tak společnost neučiní,...

Obchodní vedení společnosti a pracovní poměr

Čtvrtek, 28. Listopad 2019 - 10:06
Nejvyšší soud ČR se ve svém rozsudku sp. zn. 31 Cdo 1993/2019 ze dne 11.09.2019 zabýval především vymezením pojmu obchodního vedení společnosti a odchýlil se od dosavadní judikatury. Za obchodní vedení tak Nejvyšší soud nově považuje organizování a řízení běžné podnikatelské činnost, zejména rozhodování o provozu podniku (závodu) společnosti a s ...

První vyjádření České národní banky k často kladeným otázkám týkající se zákona o distribuci pojištění a zajištění

Středa, 20. Listopad 2019 - 13:55
Na podzim roku 2019 došlo k zveřejnění odpovědí k nejčastěji kladeným otázkám ve vztahu k zákonu č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „Zákon“). Česká národní banka poskytuje bližší vysvětlení některých ustanovení, u nichž i důvodová zpráva k Zákonu není dostatečně konkrétní, a to zejména v následujících oblastech...

Novela daňového řádu

Úterý, 19. Listopad 2019 - 15:56
V současné době je v poslanecké sněmovně projednávána novela daňového řádu, která přináší poměrně významné změny. Jednou z nich je zrušení pětidenní beztrestné lhůty při pozdním podání daňového přiznání a lhůty pro pozdní úhradu daně. V současné době platí, že daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu z pozdě podaného přiznání až pokud je...

Počet svěřenských fondů raketově vzrostl

Čtvrtek, 14. Listopad 2019 - 16:14
Dne 13. 11. 2019 publikoval internetový portál idnes.cz článek „Počet svěřenských fondů raketově vzrostl, meziročně na dvojnásobek“. Autorka článku Jitka Vlková oslovila advokáta a partnera advokátní kanceláře Schaffer & Partner Legal Aleše Eppingera, aby se se čtenáři podělil o praktické zkušenosti se zřizováním svěřenských fondů pro naše...

Stránky