Bezúplatně není vždy bezúplatně (7 Afs 31/2016)

Verze pro tisk

Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém čerstvém rozsudku zabýval převodem nemovitosti, kterou jediný akcionář daroval společnosti. Jak by se mohlo na první pohled zdát správné, nebyla odvedena daň z převodu nemovitostí, neboť ta se vztahuje pouze na úplatné převody. Správce daně však tento bezúplatný převod překlasifikoval na převod úplatný a daň z převodu nemovitostí doměřil.

NSS dal v dané situaci daňové správě zapravdu. Argumentem bylo zejména to, že akcionáři sice poklesla hodnota jeho nemovitého majetku, ale zvýšila se hodnota jeho podílu v akciové společnosti. Po darování nemovitosti by totiž akcionář dokázal prodat svůj podíl v akciové společnosti za vyšší cenu, než kdyby k darování nedošlo. Dle NSS tedy nemohlo jít o bezúplatný převod.

Závěry NSS tak potvrzují výklady, které daňová správa v současné době zastává ohledně vztahu společníka a „jeho“ společnosti. Plnění poskytovaná společníkem do společnosti nejsou v zásadě vnímána jako bezúplatná.