Judikáty

Je havarijní pojištění samostatným nebo vedlejším plněním u pronájmu vozidel - rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 Afs 345/2016–34

Pondělí, 27. Listopad 2017 - 10:28
V rámci výše zmíněného rozsudku se řešila otázka, zda-li je havarijní pojištění vozidel, které je poskytováno jako součást nájemní smlouvy a které hradí nájemce spolu s nájmem, součástí hlavního plnění (tedy pronájmu vozidla) nebo se jedná o samostatné plnění. Stěžovatel, společnost, která pronajímá závodní auta, v rámci nájemní smlouvy účtoval...

Z nedaňových nákladů daňově uznatelné?

Úterý, 12. Září 2017 - 10:39
Nejvyšší správní soud vydal v červenci důležité rozhodnutí týkající se problematického ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (rozsudek sp. zn. 9 Afs 231/2016 – 50). Toto ustanovení v zásadě umožňuje považovat za daňově uznatelné ty náklady, které by dle zákona byly za normálních okolností daňově neuznatelné, pokud k nim...

Nárok uplatňovat odpisy v plné výši u majetku, v jehož případě není část z technických důvodů využívána

Pondělí, 20. Březen 2017 - 12:19
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. května 2016, č.j. 4 Afs 24/2016 – 37 Zákon o dani z příjmů nestanovuje podmínku přímé souvislosti vynaložených výdajů se souvisejícím příjmem ve stejném zdaňovacím období. Výše uvedený rozsudek se zabýval případem, kdy žalobce, fyzická osoba, má ve svém vlastnictví bytovou jednotku, kterou pronajímá...

Bezúplatně není vždy bezúplatně (7 Afs 31/2016)

Pondělí, 27. Červen 2016 - 18:09
Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém čerstvém rozsudku zabýval převodem nemovitosti, kterou jediný akcionář daroval společnosti. Jak by se mohlo na první pohled zdát správné, nebyla odvedena daň z převodu nemovitostí, neboť ta se vztahuje pouze na úplatné převody. Správce daně však tento bezúplatný převod překlasifikoval na převod úplatný a daň...

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 15. března 2016, č.j. 2 Afs 153/2014 – 71

Pátek, 10. Červen 2016 - 14:22
Pro stanovení sazby daně z nemovitostí není rozhodující účel užívání dané stavby uvedený ve stavebním povolení, resp. v kolaudačním souhlasu, nýbrž její skutečné využití. Pokud by zákonodárce zamý...

Prokázání nároku na odpočet daně z přidané hodnoty aneb pozor na řetězové obchody

Pátek, 15. Duben 2016 - 11:33
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 22. října 2015, č.j. 7 Afs 237/2015 - 33Daňové řízení je ovládáno zásadou, že daňový subjekt má povinnost jednak přiznat daň (tzv. břemeno tvrzení) a povinnost toto tvrzení prokázat (tzv. břemeno důkazní). V daném rozsudku je řešena stěžejní otázka, zda stěžovatel prokázal uplatněný nárok na odpočet...

Oprávněnost správce daně vyzvat daňové subjekty k podání daňového přiznání.

Pondělí, 7. Březen 2016 - 11:04
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 19. března 2015, č.j. 8 Afs 142/2014 – 34Správce daně není oprávněn dle své libovůle vyzývat daňové subjekty k podání daňového přiznání.Nejprve je povinen získat indicie nasvědčující tomu, že konkrétní osoba, kterou hodlá vyzvat k podání daňového přiznání, mohla opomenout jí uloženou daňovou povinnost...

Účinnost udělené plné moci vůči správci daně.

Pátek, 4. Březen 2016 - 15:39
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 4. 2015, č. j. 4 Afs 8/2015 – 41Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku potvrdil závěry Krajského soudu v Hradci Králové, týkající se účinnosti generální plné moci ve vztahu ke správci daně.Zmíněný krajský soud zamítl žalobu daňového subjektu, ve které daňový subjekt brojil proti rozhodnutí celního...

Účinnost udělené plné moci vůči správci daně

Pátek, 11. Září 2015 - 5:04
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 4. 2015, č. j. 4 Afs 8/2015 – 41Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku potvrdil závěry Krajského soudu v Hradci Králové, týkající se účinnosti generální plné moci ve vztahu ke správci daně. Zmíněný krajský soud zamítl žalobu daňového subjektu, ve které daňový subjekt brojil proti rozhodnutí celního...

Nový výklad možnosti oprav DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenci

Úterý, 21. Duben 2015 - 12:06
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 10.12.2014, č.j. 9 Afs 170/2014 - 47Nejvyšší správní soud zcela nově vyložil sporné ustanovení týkající se možnosti oprav DPH na výstupu v případě pohledávek za dlužníky v insolvenci. Dle zavedené správní praxe Generálního finančního ředitelství a odborné literatury bylo možné opravit DPH u pohledávek...

Stránky