Mgr. Aleš Eppinger

Aleš Eppinger

Partner, advokát

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2001. Od roku 2002 působí Aleš v advokacii. V letech 2003 až 2008 pracoval Aleš v přední mezinárodní advokátní kanceláři Weinhold Legal, v.o.s., a to nejprve na pozici junior lawyer a později na pozici senior lawyer - vedoucí advokát specializovaný na poskytování právních služeb německé klientele. Během svého působení v advokátní kanceláři Weinhold Legal, v.o.s., absolvoval Aleš celou řadu specializovaných seminářů (např. Corporate M&A II Law School ve Varšavě).

Aleš Eppinger se specializuje především na oblast obchodního práva, zejména na fúze a akvizice obchodních společností, občanské právo, právo nemovitostí, insolvenční právo a soudní a arbitrážní řízení.

V průběhu své profesní praxe se Aleš podílel na četných mezinárodních transakcích, mimo jiné na významných přeshraničních akvizicích nadnárodních společností, komplexních restrukturalizacích významných holdingů a rovněž i na mezinárodních arbitrážích. Aleš dále poskytoval právní poradenství významným bankám, strojírenským a energetickým společnostem, a to zejména v oblasti práva obchodních společností.

Aleš se dále velmi intenzivně věnuje lektorské činnosti. V současné době se ve své lektorské činnosti zaměřuje zejména na problematiku postavení podnikatele a nových právních možností, které přináší rekodifikace soukromého práva od roku 2014.

Aleš je partnerem poradenské skupiny Schaffer & Partner od roku 2008. Aleš Eppinger působí jako advokát České advokátní komory od roku 2005.

Aleš je ženatý, má 2 děti a ve svém volném čase se věnuje velmi úspěšně golfu.

LN

Studium    
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (absolvoval 2001)

Advokát od
2005

U Schaffer & Partner od 
2008

Specializace
obchodní právo, právo nemovitostí, akviziční transakce, insolvenční právo, soudní a arbitrážní řízení

Jazyk
čeština, němčina, angličtina

Kontakt
eppinger@schaffer-partner.cz