Alper Özmert

Alper Özmert

Vedoucí Turkish Desk

Alper Özmert v roce 2002 dokončil právnickou fakultu univerzity v Istanbulu. Na právnické fakultě univerzity v Minnesotě poté absolvoval magisterský program a v roce 2010 získal titul LL.M. (specializace na oblast mezinárodního obchodního práva).

Ve své činnosti se zabýval zejména mezinárodním obchodním právem, přímými zahraničními investicemi (FDI), fúzemi a akvizicemi, smluvním právem, finančním právem, pracovním právem, autorským právem a právem duševního vlastnictví, právem zábavního průmyslu a vedením obchodních sporů.

Během své kariéry Alper poskytoval služby zejména nadnárodním klientům, například u mezinárodních transakcí, významných přeshraničních fúzí a akvizic či start-upů nadnárodních podniků. Dále také spolupracoval s nadnárodními subjekty, především v oblasti obchodního práva a rozvoje podnikání.

V průběhu své profesní dráhy vedl Alper také velké množství seminářů, zejména na témata z oblasti obchodního práva, smluv, mezinárodních transakcí a rozvoje podnikání. Významná je rovněž jeho úloha při přípravě sekundárních právních předpisů týkajících se faktoringu a faktoringových orgánů v Turecku.

Od roku 2003 je členem Istanbulské advokátní komory a Turecké advokátní komory.

Hovoří plynně turecky, anglicky, částečně německy a učí se česky.

LN
Alper Özmert, LL.M.
StudiumPrávnická fakulta univerzity v Istanbulu (absolvoval v roce 2002), Právnická fakulta univerzity v Minnesotě (absolvoval v roce 2010)
Právní poradce od2003
U Schaffer & Partner od2015
Specializacerozvoj obchodních vztahů, integrace požadavků klientů do našeho daňového, účetního, právního a auditorského týmu
Jazykturečtina, němčina, angličtina
Kontaktozmert@schaffer-partner.cz