Asistence a poradenství při přeměnách společností

Bohaté zkušenosti našich pracovníků z účasti na auditorské části při přeměnách společností nám umožňují poskytovat našim klientům komplexní poradenství v procesu přeměn. Při tomto poradenství jsme připraveni kooperovat s vlastními právníky a daňovými poradci, ale samozřejmě se nevyhýbáme ani spolupráci se současnými právníky a daňovými poradce našich klientů.

Při tomto poradenství jsme připraveni zpracovat našim klientům podrobné varianty přeměny s případnými budoucími dopady do účetní, daňové či právní pozice zúčastněných subjektů. Tato variantní řešení jsme samozřejmě schopni připravit nejen v českém, ale také v německém či anglickém jazyce.