Daňové plánování

S ohledem na strategie a obchodní záměry našich klientů směřujeme naše daňové poradenství tak, aby plány klienta neměly negativní daňové konsekvence. Kromě analýzy daňových dopadů jednotlivých transakcí poskytujeme klientům i kalkulace budoucího daňového zatížení, aby je mohli zahrnout do svých úvah.

Rozvoj firmy by neměl být narušen opomenutím důležitých daňových souvislostí a případná kontrola ze strany správce daně by měla být pouhou formalitou. Stejně tak, jako jsou strategie našich klientů komplexní, i náš přístup v sobě zahrnuje řešení, která jsou symbiózou daňových, právních i finančních aspektů.