Daňový audit, due diligence

Vstupují-li investoři na český trh, jsme připraveni je doprovázet od samého počátku.

Due diligence je určena pro investory, kteří zamýšlejí převzetí určité společnosti. Komplexní prověrka všech aspektů (daňových, právních, finančních) by měla investora ujistit, že po převzetí společnosti nebude postaven před nečekané finanční či jiné skutečnosti, o kterých doposud neměl dostatečné informace. Due diligence mapuje veškerá podstatná rizika a jejich závažnost a umožňuje investorovi tato zjištění promítnout např. do kupní ceny nebo do dalších jednání s protistranou.

Due diligence se může samozřejmě na základě požadavků klienta zaměřit na společnost jako takovou, nebo pouze na určité vybrané oblasti.

Daňový audit je potom prověrkou společnosti z pohledu plnění daňových povinností vůči státu s cílem odhalit systémové chyby a skrytá rizika.