Energetické právo

  • Právní rešerše a analýzy projektů v návaznosti na příslušné předpisy energetického práva
  • Právní podpora při přípravě a due diligence projektů, zejména výroben el. energie z OZE
  • Komplexní právní poradenství v různých fázích projektu
  • Komplexní vypracování smluvní dokumentace pro projekty v oblasti elektroenergetiky
  • Optimalizace modelů pro zajištění práv vlastníků energetických zařízení (převod vlastnických práv, zajištění ve formě věcného břemena nebo práv z nájemní smlouvy)
  • Zastupování ve správních řízeních zejména před ERÚ v souvislosti s obstaráním licencí na výrobu el. energie z OZE