Forenzní služby

Tzv. forenzní šetření představují zakázky, při kterých jsou ověřována podezření či zjištění týkající se možných podvodů či zpronevěr. Naši pracovníci disponují bohatými zkušenostmi z provádění těchto šetření, které jim umožňují poskytnout našim klientům efektivní a využitelnou službu.