IP/IT právo

  • Přihlašování ochranných známek, patentů a užitných vzorů a provádění nezbytných rešerší zaměnitelnosti před samotným zahájením řízení
  • Zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
  • Právní podpora v oblasti autorského práva, ochrany know-how, softwarových produktů a IT technologií
  • Poradenství v oblasti práv průmyslové ochrany se zaměřením na ochranu v rámci EU i mezinárodní
  • Právní poradenství v oblasti informačních technologií
  • Řešení právních otázek týkajících se internetu a internetových domén
  • Vypracování smluvní dokumentace, zejména licenčních smluv ve spolupráci se specializovanými daňovými poradci