Jiné služby v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy ISA

Jinými službami v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy ISA jsou míněny především dohodnuté postupy („agreed-upon-procedures"), prováděné v souladu s ISRS 4400. Cílem dohodnutých postupů je, aby auditor provedl postupy auditní povahy, na nichž se dohodl s účetní jednotkou, případně s příslušnou třetí stranou, a aby podal zprávu o věcných zjištěních.

Tyto služby jsou poskytovány tehdy, pokud zadání našich klientů nevyhovuje ani prověrkám účetních závěrek, ani ověřováním jiných ekonomických informací.