Outsourcing mezd

Mzdové oddělení společnosti Schaffer & Partner poskytuje komplexní služby v oblasti zpracování mezd a dalších agend spojených se zaměstnáváním pracovníků. Díky vysoce odborným znalostem nabízíme nejen samotné zpracování potřebných dokumentů, ale také kompletní poradenskou a konzultační činnost v oblasti mezd. Při své práci přísně dodržujeme pravidla ochrany důvěrných informací v souladu s platnými právními předpisy.