Ověřování jiných ekonomických informací

Ověřováním jiných ekonomických informací se dle auditorských standardů ISA rozumí

  • Prověrky účetních závěrek dle ISRE 2400
  • Ověřovací zakázky, které nejsou audity ani prověrkami historických finančních informací dle ISAE 3000

Prověrky účetních závěrek jsou našimi klienty vyžadovány tehdy, kdy účetní jednotka nemá povinný audit a není vyžadována taková míra jistoty ohledně správnosti účetní závěrky, jaká je obvykle očekávána při auditu účetní závěrky. Obecně poskytují prověrky účetních závěrek nižší míru ujištění a také rozsah auditorských prací je podstatně nižší. Zejména v případech, kdy účetní jednotka nemá povinný audit a chce snížit rozsah auditorských prací včetně odměny auditorovi, lze doporučit provedení prověrky účetní závěrky dle ISRE 2400.

V některých případech může být auditor též požádán o provedení ověření, které není prověřením účetní závěrky nebo historických finančních informací. Může se jednat o ověření určitých konkrétních skutečností pro různé třetí uživatele – např. poskytovatele dotací, která naši auditoři provádějí v souladu s ISAE 3000 pro tyto ověřovací zakázky.