Ověřování konsolidačních podkladů

Konsolidační podklady jsou sestavovány českými účetními jednotkami za účelem konsolidace jejich výsledků do účetních závěrek mateřských společností. Tyto podklady jsou sestavovány vedoucím finančního oddělení českých účetních jednotek a ověřovány „českými" auditory. Ověřování probíhá obvykle na podkladě auditorských instrukcí od auditora mateřské společnosti.

Provádíme ověřování těchto konsolidačních pokladů a komunikujeme za tímto účelem s auditory mateřské společnosti nejen v jazyce anglickém, ale také v německém. Jsme proto připraveni vyhovit všechny podklady pro auditora mateřské společnosti v jeho jazyce.

Vzhledem k našim zkušenostem jsme schopni také účinně asistovat lokálnímu managementu při přípravě těchto podkladů pro mateřskou společnost.

Jsme registrováni v seznamu PCAOB, jsme proto schopni tuto službu poskytovat také těm klientům, jejichž mateřské společnosti jsou emitenty cenných papírů v USA.