Pojistné právo

  • Vypracování smluvní dokumentace (pojistná smlouva, rámcová pojistná smlouva, přistoupení k rámcové pojistné smlouvě, všeobecné a zvláštní pojistné podmínky)
  • Komplexní právní poradenství při registraci pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
  • Zastupování před ČNB při registraci pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
  • Analýzy v případě uplatnění nároků na pojistné krytí a ochranu
  • Zastupování při vyjednávání specifických pojistných podmínek