Poradenství v oblasti vnitřních kontrolních systémů

Nedílnou součástí našich auditů je i zhodnocení vnitřního kontrolního systému našeho klienta. Naše zkušenosti nám umožňují využít toto zhodnocení nejen pro náš audit, ale také pro formulaci praktických doporučení našim klientům.

Jsme rovněž schopni navrhnout a zavést účinný a vhodný systém interních kontrol, který bude vyhovovat nejen lokálnímu očekávání, ale také požadavkům zákona Sarbannes-Oxley.