Povinné audity konsolidovaných účetních závěrek

Obdobně jako v případech povinných auditů řádných účetních závěrek provádíme též povinné audity konsolidovaných účetních závěrek v případech, kdy účetní jednotka splní kriteria pro povinný audit konsolidované účetní závěrky dané § 22 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Samozřejmě jsme připraveni účinně asistovat při organizaci celého konsolidačního procesu účetní jednotky.