Povinné audity mezitímních účetních závěrek

Obdobně jako v případech povinných auditů řádných účetních závěrek provádíme též povinné audity mezitímních účetních závěrek a to především v případech, kdy jsou tyto mezitímní účetní závěrky vyžadovány českou legislativou nebo jsou tyto mezitímní účetní závěrky vyžadovány finančními ústavy.