Povinné audity mimořádných účetních závěrek

Obdobně jako v případech povinných auditů řádných účetních závěrek provádíme též povinné audity mimořádných účetních závěrek v případech, kdy jsou tyto účetní závěrky vyžadovány českou legislativou, zejména v případech, kdy rozhodný den přeměny je stanoven na jiný den než na první den běžného účetního období (kalendářního roku či hospodářského roku).