Právo v oblasti neziskového sektoru

  • Zřizování fundací, nadací, nadačních fondů, ústavů, spolků, veřejných společností a dalších subjektů neziskového sektoru
  • Optimalizace vazeb mezi podnikáním a výhodami neziskového sektoru
  • Zpracování vnitřních dokumentů pro subjekty v neziskovém sektoru
  • Transformace obecně prospěšných společností
  • Transformace občanských sdružení na ústav nebo sociální družstvo
  • Revize a úpravy stanov občanských sdružení (spolků)