Sestavování daňových tvrzení

Na základě plné moci zajišťujeme klientům možnost odkladu podání daňového přiznání právnických i fyzických osob za rok 2014 až do 1. července 2015. Více informací a možnost sjednání nezávazné konzultační schůzky na telefonu 221 506 300.

Připravujeme daňová tvrzení ke všem daním v rámci daňového systému ČR:

1. daně přímé:

Daň z příjmu:

  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň z příjmů právnických osob

Daň z majetku:

  • daně majetkové
  • daň z nemovitosti
  • daň z nabytí nemovitých věcí
  • silniční daň

2. daně nepřímé:

  • daň z přidané hodnoty (DPH)
  • spotřební daň
  • ekologická daň

Dále zajišťujeme např. žádosti o vrácení DPH v jiných členských státech Evropské unie.
Daňová tvrzení podáváme pod vlastní zodpovědností a za správnost údajů v nich uvedených ručíme.