Smluvní a závazkové právo

  • Předsmluvní právní asistence – prověření právních a daňových předpokladů pro úspěšné provedení obchodního případu
  • Kompletní smluvní agenda v oblasti obchodního a občanského práva, a to včetně smluv s mezinárodním prvkem
  • Vypracování/úprava všeobecných/zvláštních obchodních podmínek
  • Zajišťovací právní instrumenty – garance, zástavní právo, zajišťovací převody práv, ručení
  • Zastupování ve sporech z obchodních smluv
  • Ochrana spotřebitele