Solidární zvýšení daně

S ohledem na solidární zvýšení daně, které se začíná uplatňovat počínaje zdaňovacím obdobím roku 2013 a končí rokem 2015, nabízíme našim klientům, kteří na základě příjmů ze závislé činnosti a z podnikání překročí stanovený limit, zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, při kterém je provedeno:

  • prověření veškerých příjmů
  • posouzení možných daňových odečitatelných položek a slev
  • navržení optimálního řešení
  • sestavení a podání daňového přiznání