Správní právo

  • Živnostenské právo
  • Ochrana osobních údajů
  • Celní právo
  • Zastupování v řízení před katastrem nemovitostí
  • Právní poradenství v oblasti stavebního práva, včetně asistence při přípravě dokumentace pro stavební povolení, územní rozhodnutí atd.
  • Právní zastoupení před správními úřady a před správními soudy, včetně řízení před Nejvyšším správním soudem
  • Ochrana před nečinností správních úřadů a před nesprávným úředním postupem