Transferové ceny

Na správné nastavení převodních cen (tedy transakcí se spojenými osobami) se stále intenzivněji zaměřují správci daně. Nepřipravenost firem na otázky správce daně na vnitropodnikové transakce v rámci kontrol může vést k zásadním daňovým doměrkům. Proto poskytujeme našim klientům služby v oblasti zmapování aktuálních transferových cen (studie převodních cen a analýza rizik) a připravujeme pro ně návrhy opatření, která eliminují případná rizika.

Zároveň nabízíme sestavení dokumentace převodních cen jako důkazní prostředek pro případ kontroly správce daně. Stejně tak jsme připraveni připravit žádost o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami (závazné posouzení vydává místně příslušný finanční úřad).