Tzv. „nepovinné audity“

V některých případech si mohou účetní jednotky vyžádat ověření účetní závěrky i za situace, kdy nejsou splněny podmínky pro povinný audit dané § 20 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tyto tzv. „nepovinné audity" jsou považovány z hlediska Zákona o auditorech za ověření jiných ekonomických informací a tudíž za auditorskou činnost. I v tomto případě jsou auditoři povinni provést takový audit v souladu s auditorskými standardy ISA.