Účetní poradenství

V oblasti českých účetních standardů i Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) samozřejmě poskytujeme průběžné účetní poradenství. Pro toto poradenství se pravidelně školíme v českých účetních standardech, interpretacích Národní účetní rady a dále v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS). Naši pracovníci mají rovněž mezinárodní certifikaci Asociace certifikovaných účetních ACCA.