Zastupování před finančními úřady, institucemi sociálního zabezpečení, celní správou, atd.

Zastupujeme naše klienty před orgány státní správy především v následujících oblastech:

  • zastupování při daňových sporech se správcem daně
  • poskytování podpory při kontrole správce daně, správy sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovny
  • poskytování podpory při místním šetření, v rámci reakcí na výzvy správce daně, při přípravě odvolání a dalších opravných prostředků
  • zastupování při daňových soudních sporech