workshop Předsmluvní odpovědnost

Jméno: 
Petr Novotný
Firma: 
Traficon

+ Organizace i obsah 100%, pozitivně vnímám vzájemnou diskusi a přesah na praktická témata z reálného života……
- z pochopitelných důvodů nebyl dostatek času jít zcela do hloubky